NVVS Stichting Hoormij Afdeling Alkmaar – IJmond

Bij HOORMIJ wordt u gehoord
Telefoonnummer organisatie
0251 233626
Extra telefoonnummer
06 144774415
Adres en huisnummer
Wielewaal 34
Aanhef
de heer
Voorletter(s)
W.L.
Voornaam
Wim
Achternaam
Steenpoorte
E-mail contact
Wsteenpoorte@hetnet.nl
Telefoonnummer
0251 233626

Over de Organisatie

Hoormij∙NVVS, afde￾ling Alkmaar IJmond
zoekt teamlid organi￾satie van activiteiten.

Het doel van onze regionale organisatie, die al
ruim 70 jaar bestaat, is mensen die last hebben
van hoor-, evenwicht-, duizeligheid-, tinnitus-,
hyperacusis-, cholesteatoom problemen te hel￾pen met betrouwbare voorlichting en informa￾tie.
Wij zijn actief in westelijk Noord Holland
vanaf Velsen tot en met de gemeente Waard en
Dijk. Alle taken in ons team worden door vrij￾willigers vervuld.
Vindt jij het leuk om andere mensen te helpen?
Spreekt het organiseren van activiteiten en
voorlichting jouw aan? Dan zoeken we jou !

Wat worden jouw taken?
Hoofdregel hierbij is dat alle teamleden elkaar
helpen wanneer dat nodig is.
het organiseren van voorlichtingsbijeen￾komsten, spreekuren, ledenvergaderin￾gen en andere activiteiten.
zorgen dat ringleiding in de zaal goed
werkt en dat de schrijftolk aanwezig is.
regelen dat de ontvangst/ begeleiding van
bezoekers en sprekers goed verloopt.
het (laten) maken van aankondigingen in
de lokale en regionale pers, de nieuwe
media en de landelijke NVVS website.
het evalueren van het verloop van de bijeenkomsten.

Dit doen wij voor jou
• als vrijwilliger werk je samen in een en￾thousiast team.
• je zult je spoedig thuis voelen in onze club.
• je helpt mensen met een luisterde oor en
kan daar veel voldoening uit halen.
• je kunt steunen op de kennis en ervaring
die aanwezig is binnen ons team en ook binnen
de landelijke vereniging en het landelijk bu￾reau in Houten.
• Je kunt deelnemen aan de introductiedag
voor nieuwe vrijwilligers en twee keer per jaar
kennis en ervaring uitwisselen op de vrijwil￾ligersmiddagen.

Huidige vacatures van NVVS Stichting Hoormij Afdeling Alkmaar - IJmond

No job listings found.