Nog geen reacties

Starten na lockdown vrijwilligersorganisaties

Aanvulling 15 okt 2020: Het gaat niet goed met de bestrijding van het coronavirus. De overheid heeft extra landelijke maatregelen genomen die in
elk geval de komende drie weken gelden. Het is belangrijk dat organisaties maatregelen nemen om aan de richtlijnen van de
overheid te voldoen en zelf keuzes maken hoe dat het best past bij de eigen mensen en activiteiten. Blijf daarover in gesprek!
Met deze handreiking kunnen vrijwilligersorganisaties protocollen opstellen en aanpassen om verspreiding van het coronavirus
te voorkomen. Hierbij is het erg belangrijk dat de organisatie voldoet aan de basisregels om besmetting te voorkomen.
Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregios. Iedere veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en
bezoekers van dat gebied. De veiligheidsregio’s vullen de maatregelen van de overheid in voor de regio en gemeenten. Deze
kunnen veranderen, afhankelijk van de beslissingen van de Rijksoverheid. Kijk daarom regelmatig op de website van je eigen
veiligheidsregio voor informatie over de voorwaarden van activiteiten of vraag het aan je gemeente.

https://www.movisie.nl/publicatie/coronarichtlijnen-handreiking-vrijwilligersorganisaties

 

 

Sept 2020: In de komende maanden komt het sociale leven stapsgewijs, na de corona lockdown, weer op gang. Veel stichtingen, verenigingen en vrijwilligers willen graag hun werk hervatten. Hoe ga je dat regelen in de anderhalve meter-samenleving?
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk geeft informatie en ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties in de kernen van Castricum bij zaken die nu belangrijk zijn:

  • Starten na de lockdown: veilig en verantwoord
  • Steunmaatregelen van de overheid bij financiële problemen
  • Welke mogelijkheden van (veilig) video-vergaderen op afstand zijn er, en hoe maak je er gebruik van? Schakel de hulp van het steunpunt in…  
  • Een digitale workshop over effectief digitaal vergaderen voor vrijwilligersorganisaties BUCH
  • En de stappen ‘wat kan wanneer’, van de Rijksoverheid, overzichtelijk gepresenteerd.

Starten na lockdown

Zelfs als het nog even duurt, voordat je weer mag starten met het werk of de activiteiten, kun je je alvast voorbereiden op het ‘nieuwe normaal’. Onderstaand een link naar een overzicht met protocollen en richtlijnen voor verschillende werksoorten en sectoren in het vrijwilligerswerk. Kijk welke het beste aansluit op jullie situatie. Over onderstaande zaken kun je vast nadenken:
– Je medewerkers/vrijwilligers
– De werk- of uitvoeringslocatie
– Doelgroep
– Communicatie

Movisie en NOV hebben een handreiking gemaakt voor vrijwilligersorganisaties over het hanteren van de Corona-richtlijnen.

Via deze link ga je direct naar de handreiking en naar de daarbij behorende toelichting.

Op de overzichtspagina vind je meer informatie over Corona en vrijwilligerswerk.

Plaats een reactie