Ontmoetingsochtend Blinden / Slechtzienden

Event details

  • woensdag | 13 december 2017
  • 09:00
  • Rode Kruisgebouw, Kooiplein, Castricum

Wanneer u slecht ziet of zelfs blind bent, is het soms prettig om anderen te ontmoeten die dezelfde ervaringen hebben. Speciaal voor deze groep is er elke tweede woensdag van de maand een ontmoetingsochtend. Soms met thema of een gastspreker. Er zijn drie enthousiaste begeleidsters aanwezig, waarvan er twee ook slechtziend zijn.
Plaats : Rode Kruisgebouw, Kooiplein, Castricum
Dag / tijd : Iedere 2e woensdag van de maand om 10.00 uur
Inschrijving : bij Welzijn Castricum

Wie geen mogelijkheid heeft in zijn/haar directe omgeving vervoer te regelen, kan dit minimaal 3 werkdagen vóór de activiteit aanvragen bij Welzijn Castricum. Let op! Hier zijn kosten aan verbonden.