Ontmoetingsochtend slechthorenden

Event details

  • woensdag | 20 december 2017
  • 08:30
  • Rode Kruisgebouw, Kooiplein, Castricum

Ook voor mensen die slechthorend zijn is er een ontmoetingsochtend. Op deze ochtend zijn begeleidsters aanwezig, die ervaring hebben met slechthorendheid of doofheid. Deze ochtenden staan in het teken van kennismaking, ontmoeting, gezellig samenzijn, maar ook informatie uitwisselen of samen een activiteit doen.

Plaats : Rode Kruisgebouw, Kooiplein, Castricum
Dag / tijd : Iedere 3e donderdag van de maand om 10.30 uur
Inschrijving : bij Welzijn Castricum

Wie geen mogelijkheid heeft in zijn/haar directe omgeving vervoer te regelen, kan dit minimaal 3 werkdagen vóór de activiteit aanvragen bij Welzijn Castricum. Let op! Hier zijn kosten aan verbonden.