Nog geen reacties

Gratis VOG’s vrijwilligersorganisaties

Gratis VOG’s vrijwilligersorganisaties

De gemeenten Castricum, Bergen, Uitgeest en Heiloo vinden het belangrijk dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties veilig hun werk kunnen doen en dat vrijwilligersorganisaties een beleid hebben op het gebied van sociale veiligheid. Daarvoor hebben de vrijwilligerssteunpunten in de vier gemeenten een aantal instrumenten ontwikkeld. Die kunnen de vrijwilligersorganisaties helpen het beleid goed op te zetten. De gemeente ondersteunt dit initiatief met een vergoeding aan vrijwilligersorganisaties (onder voorwaarden) voor het aanvragen van Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG).

Onderzoek heeft aangetoond dat een VOG voor vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict.

Lees verder voor voorwaarden kosteloze VOG en preventief beleid Sociale veiligheid.

 

Ondersteuning Steunpunten Vrijwilligerswerk bij opzetten preventief beleid Sociale veiligheid
De ondersteuning van de vier steunpunten voor vrijwilligerswerk in Castricum, Bergen, Uitgeest en Heiloo bestaat uit:

  • Informatieverstrekking door de steunpunten via hun websites, nieuwsbrieven en mediaberichten.
  • Trainingen via de Vrijwilligersacademie in de verschillende gemeenten: https://www.vrijwilligersacademiebuch.nl/
  • Individuele ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.

Voor meer informatie of een ondersteuningsvraag: maak een afspraak met het steunpunt vrijwilligerswerk in uw gemeente.

Steunpunt Vrijwilligerswerk Castricum
Irene Zijlstra
0251 656562
www.vrijwilligerswerkcastricum.nl
Vrijwilligers Centrale in Bergen
Carlo Tamis
072 5191600
www.vcra.nl
Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest
Sigrid Wijsman
06 48500912
www.vrijwilligerswerkuitgeest.nl
Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo

Sigrid Wijsman

06 48500912

www.vipheiloo.nl

Plaats een reactie