Secretaris

Secretaris

Stichting Oer-IJ
Published: 24 februari 2023
Location
Castricum
Job Type
Category
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

Wij willen de unieke kwaliteiten van het Oer-IJ landschap zoveel mogelijk behouden, herstellen en ontwikkelen door beïnvloeding via kennis en het steunen en realiseren van voorbeeldprojecten.

Wij zijn daartoe actief in het vergaren en delen van kennis over het Oer-IJ landschap.

In de periode 2020 tot 2025 willen we deze kennis proactief inzetten, gericht op een integrale ontwikkeling met oog voor biodiversiteit, klimaatbestendigheid en duurzaamheid.

In tegenstelling tot de afgelopen vijf jaar, waarin vooral naar het verleden werd gekeken, concentreren we ons de komende vijf jaar op de toekomst en het beïnvloeden daarvan.

Kennis vergaren en delen en het nadenken over ontwikkelingsprincipes doen we op eigentijdse wijze voor en met diverse doelgroepen:

• Jeugd en jongeren, m.n. via het onderwijs

• Breed publiek in de regio en erbuiten

• Experts

• Beslissers

• Beleidsvoorbereiders

• Ondernemers

Wij blijven een vrijwilligersorganisatie en realiseren ons dat dit beperkingen oplegt aan onze activiteiten.

Wij blijven ( strategisch) samenwerken met andere partners, zoals cultuurhistorische verenigingen en "groene" organisaties om onze doelen te bereiken.

Wij zoeken

De secretaris is de spin in het web van onze organisatie, bij haar/hem komen de lijntjes van de verschillende geledingen (bestuur, werkgroepen en andere actieve netwerken) bij elkaar. De secretaris maakt de agenda en het verslag voor de bestuursvergaderingen, etc. De secretaris krijgt hierbij hulp van onze secretariaatsondersteuner. Een boeiende functie voor iemand die van organiseren houdt.

Alleen geregistreerde leden kunnen reageren op vacatures.