Zet jouw communicatie en nieuwsgierigheid in voor een betere leefomgeving in Castricum

Zet jouw communicatie en nieuwsgierigheid in voor een betere leefomgeving in Castricum

Fietsersbond Castricum
Published: 14 maart 2023
Location
Castricum
Job Type
Category
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
15 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

De Fietsersbond is de belangenbehartiger van fietsers. Het is een vereniging met landelijk ongeveer 35.000 leden, 150 lokale afdelingen, 1500 actieve leden en vrijwilligers, een ledenraad, een landelijk bestuur en ondersteuning door het Landelijk Bureau in Utrecht.

Er zijn in ons land meer fietsen dan mensen.

Fietsersbond Castricum zet zich al jaren in voor de belangen van alle fietsers in onze gemeente. Daartoe organiseren we een jaarlijkse verlichtingsactie op het Bakkerspleintje en ondersteunen we het verkeersexamen voor de basisscholieren. Ook bemoeien we ons met de kwaliteit van de fietsinfrastructuur (wegen en fietspaden). Daarover hebben we regelmatig contact met de gemeente – onder andere in het ‘verkeersoverleg’ –, maar ook met andere wegbeheerders (PWN en Provincie). We geven gevraagd en ongevraagd advies. Daarbij krijgen we onder andere steun van professionals van het landelijk bureau Fietsersbond.
Om dit voor Castricum te kunnen blijven doen is versterking hoognodig. Wie doet met ons mee?

Wij zoeken

We zoeken jouw hulp voor verschillende rollen en activiteiten, bijvoorbeeld:
Communiceren
* opstellen website berichten
* opstellen nieuwsbrief items
* verbeteren pr (zichtbaar maken van de Fietsersbond)
Netwerken
* Lobbyen bij de gemeente
* Samenwerken met buurtcomités en burgerinitiatieven
Onderzoeken
* bedenken verbeteringen fietsinfrastructuur
* (samen) voorbereiden van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente
* verzamelen informatie (enquêtes, observeren verkeerssituatie)
* raadplegen experts publicatie en documentatie
Coördineren
* realiseren van het riksja-initiatief in Castricum

 Ben je een doener, of denk je en praat je graag mee over verkeer en het inrichten van wegen en paden?
 Wil je aan de gang met het schrijven van teksten (website, nieuwsbrief)?
 Of wil je meedoen met lobbyen voor fietsbelangen bij gemeente of provincie?
 We nodigen je graag uit om mee te praten, of mee te doen met lopende activiteiten. Ook verwelkomen we graag nieuwe ideeën. Alles om de belangen van fietsers te behartigen.

Wij bieden

 De gelegenheid om je in te zetten voor je directe leefomgeving.
 Je krijgt veel steun van een enthousiast team met veel kennis over fiets, fietsinfrastructuur en verkeer. Maar ook veel inzicht hoe de overheid werkt.
 Onderling hebben we goed contact, maar doen we niet aan onnodige vergaderingen.
 We hebben veel contacten binnen de provincie, gemeente en met betrokken inwoners.
 Gratis toegang tot de CROW-richtlijnen.
 Wanneer nodig ondersteuning van het Landelijk Bureau van de Fietsersbond.

Wil je eens kijken of dit wat voor je is? We maken graag kennis met je!

Alleen geregistreerde leden kunnen reageren op vacatures.

Gerelateerde Vacatures