Activiteitencoördinator

Activiteitencoördinator

Tios Limmen
Published: 19 december 2019
Location
Limmen
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

Van de activiteitencoordinator van TIOS Limmen wordt verwacht dat men zich bezighoudt met het organiseren van activiteiten die plaatsvinden naast de reguliere sportlessen. Vastleggen van de locaties waar de activiteiten plaats zullen vinden. Motiveren van de andere vrijwilligers om mee te werken aan de organisatie van de activiteiten. Zorgdragen voor communicatie naar bestuur, docenten en leden betreffende de activiteit. Doet voorstellen voor nieuwe activiteiten en legt deze ter besluitvorming voor aan het bestuur.
Voor de organisatie van diverse activiteiten zijn draaiboeken aanwezig (bij secretariaat). Het bestuur stelt het budget vast voor de activiteiten
Na afloop van een activiteit wordt een kort evaluatierapport voor terugkoppeling naar bestuur gemaakt met hierin in ieder geval:
· kosten – opbrengsten
· aanpassingen voor draaiboek
· korte evaluatie

Wij zoeken

Een enthousiaste dame of heer die het organiseren in zich heeft.

Wij bieden

Een gedreven team met een super sportieve inslag.

Over Tios Limmen

Wij zijn een sportieve vereniging met 300 leden van 4 t/m 80 jaar.
De lessen die wij aanbieden zijn : turnen, diversen soorten dance en bodyfit.
Het bestuur bestaat uit 5 personen en er zijn 12 docenten en assistentes.

Alleen geregistreerde leden kunnen reageren op vacatures.