Afdelingsmedewerkers

Afdelingsmedewerkers

Stichting Alkmaardermeeromgeving
Published: 8 november 2020
Location
gemeenten Castricum en Uitgeest
Job Type
Category
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

Vrijwilligers in de afdeling Castricum en de afdeling Uitgeest houden voor de Stichting Alkmaardermeer bij wat er in het buitengebied van hun gemeente gebeurt en welke plannen er worden gemaakt. Zij beoordelen welke invloed die hebben op de landschappelijke kwaliteiten. Als dat nodig is ondernemen de afdelingen actie, gecoördineerd door het bestuur.

Wij zoeken

In de gemeenten Castricum en Uitgeest is een groep van vrijwilligers verantwoordelijk voor het verzamelen van alle informatie van overheden, bedrijven en andere organisaties. Zij beoordelen die informatie en ontwikkelen samen met het bestuur strategieën (inspraak, bezwaarschriften, etc.) om schade aan onze groene omgeving te voorkomen.

Wij bieden

* samenwerking binnen een organisatie met gemotiveerde vrijwilligers,
* inzet voor het behoud van onze groene omgeving
* zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Over Stichting Alkmaardermeeromgeving

De Stichting zet zich in voor het behoud en de versterking van de natuur, de landschappelijke en cultuur-historische kwaliteiten van het groene gebied binnen en rond de dorpen Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude, Limmen en Uitgeest.

Van west naar oost, over een afstand van slechts 10 km, omvat dit gebied een even divers als typisch Noord-Hollands landschap: strand en duinen, geestgronden, poldergebieden en het Alkmaardermeer en Uitgeestermeer. Gelegen aan de rand van de metropoolregio Amsterdam en tussen Alkmaar en Beverwijk, is deze groene oase van onschatbare waarde voor mens en natuur.

De Stichting legt de nadruk op deze aspecten van het landschap: het open karakter van de duinrandpolders en veenpolders, de herkenbaarheid van de in het gebied gelegen dorpen, de restanten van de Oer-IJ delta, de bijzondere natuurwaarden, zoals duinvegetatie en weidevogels en de cultuurhistorische kenmerken, zoals de ontginningsgeschiedenis en het waterbeheer.

Alleen geregistreerde leden kunnen reageren op vacatures.