Leden werkgroep Regionale Energiestrategie (RES)

Leden werkgroep Regionale Energiestrategie (RES)

Stichting Alkmaardermeeromgeving
Published: 8 november 2020
Location
gemeenten Castricum en Uitgeest
Job Type
Category
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

De Regionale Energiestrategie (RES) heeft een grote impact op de buitengebieden rondom de woonkernen van de gemeente Castricum. De RES gaat onder meer bepalen of en zo ja waar in onze omgeving windturbines en ‘zonneweiden’ worden geplaatst.
Gezocht wordt naar vrijwilligers die zich met deze belangrijke problematiek willen bezighouden en de gevolgen voor het werkgebied van de Stichting, in en om de gemeenten Castricum en Uitgeest, in kaart kunnen brengen.

Wij zoeken

Wij zoeken vrijwilligers die (alleen of gezamenlijk) zich willen verdiepen in de RES. Zij adviseren het bestuur hoe het beste op deze ontwikkelingen kan worden ingespeeld.

Wij bieden

* samenwerking binnen een organisatie met gemotiveerde vrijwilligers,
* inzet voor het behoud van onze groene omgeving
* zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Over Stichting Alkmaardermeeromgeving

Officieel luidt de naam Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving. Gewoonlijk wordt de korte versie Stichting Alkmaardermeeromgeving gebruikt.

De Stichting zet zich in voor het behoud en de versterking van de natuur, de landschappelijke en cultuur-historische kwaliteiten van het groene gebied rond de dorpen Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude, Limmen, Uitgeest, Beverwijk en Heemskerk.

Van west naar oost, over een afstand van slechts 10 km, omvat dit gebied een even divers als typisch Noord-Hollands landschap: strand en duinen, geestgronden, poldergebieden en het Alkmaardermeer en Uitgeestermeer. Gelegen aan de rand van de metropoolregio Amsterdam en tussen Alkmaar en Beverwijk, is deze groene oase van onschatbare waarde voor mens en natuur.

De Stichting legt de nadruk op deze aspecten van het landschap: het open karakter van de duinrandpolders en veenpolders, de herkenbaarheid van de in het gebied gelegen dorpen, de restanten van de Oer-IJ delta, de bijzondere natuurwaarden, zoals duinvegetatie en weidevogels en de cultuurhistorische kenmerken, zoals de ontginningsgeschiedenis en het waterbeheer.

Alleen geregistreerde leden kunnen reageren op vacatures.