lid Adviesraad Sociaal Domein Castricum

-- Overig --

lid Adviesraad Sociaal Domein Castricum

Adviesraad Sociaal Domein Castricum
Published: 15 maart 2021
Location
Castricum
Job Type
Category
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
15 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

De Adviesraad Sociaal Domein Castricum bestaat uit maximaal tien leden: de voorzitter, de secretaris en acht algemene leden. De ASD is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum (on)gevraagd over de gemeentelijke beleidsontwikkeling, -uitvoering en -evaluatie in het sociaal domein. Leden van de ASD wonen in de gemeente Castricum en zijn als vrijwilliger actief in de ASD. De leden mogen niet werken bij een lokale zorgaanbieder, dienstverlener of de werkorganisatie van de BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo). Evenmin ben je lid van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders.

Wat is het sociaal domein?
Het sociaal domein is breed. Het omvat in ieder geval de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast zijn er veel andere onderwerpen in het sociaal domein. Voorbeelden zijn: onderwijs, kinderopvang, eenzaamheid(sbestrijding), sport, volksgezondheid, veilig thuis, beschermd wonen en de instrumentele inzet van kunst en cultuur.

Wij zoeken

Wat zijn je werkzaamheden?
Je denkt in de ASD mee over (toekomstig) beleid in het sociaal domein. Je stelt actief met je collega ASD-leden (on)gevraagde adviezen op voor het college. Je volgt hiervoor het gemeentelijk beleid en de landelijke ontwikkelingen. Je maakt een vertaalslag naar de gemeente Castricum. Je onderhoudt contacten met inwoners(groepen), ambtenaren van de BUCH werkorganisatie en professionele en informele organisaties in het sociaal domein. Je neemt actief deel aan de vergaderingen van de ASD (ongeveer tien keer per jaar) en in afstemming met de ASD-leden ook andere vergaderingen.

Welke vaardigheden moeten de algemene leden hebben?
- brede belangstelling voor de maatschappelijke vraagstukken in het lokale sociale domein en betrokken zijn bij de lokale situatie;
- een proactieve en oplossingsgerichte houding om (maatschappelijke, lokale) ontwikkelingen te signaleren;
- analytisch, strategisch en belangen overstijgend kunnen denken en oordelen over het grotere geheel;
- kennis van de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente;
- in staat individuele situaties in een bredere context te plaatsen om van daaruit te adviseren;
- een nauwe band kunnen onderhouden met de inwoners(groepen) in de gemeente en met betrokken informele en professionele organisaties in het sociaal domein;
- in staat gemeentelijke beleidsvoorstellen te lezen en hierover een visie te vormen en deze te verwoorden vanuit het perspectief van de inwoners(groepen);
- in staat tot lange termijn denken en doorzettingsvermogen hebben;
- samenwerkingsgericht, sociaal vaardig, positief en constructief en niet bang om een mening te geven ;
- beschikken over basiskennis om digitaal te werken in MS Office 365;
- zorgvuldig kunnen behandelen van vertrouwelijke informatie.

Bij de samenstelling van de ASD is spreiding van kennis over de verschillende inhoudelijke terreinen van het sociaal domein belangrijk. Wij vragen daarom voor deze twee vacatures één van onderstaande vaardigheden:
- kennis van of affiniteit met de Wmo;
- goede digitale kennis (werken in Office 365);
- kennis van of affiniteit met (digitale) pr en communicatie

Wij bieden

Wij bieden de uitdaging om op plezierige wijze samen te werken met de andere leden in de ASD en zo een bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners van Castricum. Daarnaast ontvang je een jaarlijkse financiële vrijwilligersvergoeding.
Herken jij je in bovenstaande profiel?
Wij nodigen je dan van harte uit te reageren binnen twee weken na het verschijnen van deze advertentie via het onderstaande emailadres: vera@asdcastricum.onmicrosoft.com.

Ook jongeren en werkenden nodigen wij van harte uit te reageren. Bij vergaderdata en/of andere contacten zullen wij zeker in onderlinge afstemming rekening houden met je dagelijkse situatie. Wel moet je bereid en in staat zijn om minimaal twaalf uur per maand aan je vrijwilligerswerk voor de ASD te besteden.

Informatie over de ASD kun je vinden op de website van de gemeente Castricum:
https://www.castricum.nl/raad-en-college/adviesraad-sociaal-domein.

Als je nog vragen hebt over de vacatures, kun je contact opnemen met de voorzitter van de ASD, email cees@asdcastricum.onmicrosoft.com, telefoonnummer 0648981923.

Over Adviesraad Sociaal Domein Castricum

Adviesraad Sociaal Domein Castricum bestaat uit inwoners van de gemeente Castricum, allen vrijwilligers. De Adviesraad adviseert (on)gevraagd het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum over beleidsontwikkeling-, -uitvoering en -evaluatie in het sociaal domein.

Alleen geregistreerde leden kunnen reageren op vacatures.