Medewerker contentbeheer online Kennisbank

Medewerker contentbeheer online Kennisbank

Stichting Oer-IJ
Published: 24 februari 2023
Location
Castricum
Job Type
Category
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

Wij willen de unieke kwaliteiten van het Oer-IJ landschap zoveel mogelijk behouden, herstellen en ontwikkelen door beïnvloeding via kennis en het steunen en realiseren van voorbeeldprojecten.

Wij zijn daartoe actief in het vergaren en delen van kennis over het Oer-IJ landschap.

In de periode 2020 tot 2025 willen we deze kennis proactief inzetten, gericht op een integrale ontwikkeling met oog voor biodiversiteit, klimaatbestendigheid en duurzaamheid.

In tegenstelling tot de afgelopen vijf jaar, waarin vooral naar het verleden werd gekeken, concentreren we ons de komende vijf jaar op de toekomst en het beïnvloeden daarvan.

Kennis vergaren en delen en het nadenken over ontwikkelingsprincipes doen we op eigentijdse wijze voor en met diverse doelgroepen:

• Jeugd en jongeren, m.n. via het onderwijs

• Breed publiek in de regio en erbuiten

• Experts

• Beslissers

• Beleidsvoorbereiders

• Ondernemers

Wij blijven een vrijwilligersorganisatie en realiseren ons dat dit beperkingen oplegt aan onze activiteiten.

Wij blijven ( strategisch) samenwerken met andere partners, zoals cultuurhistorische verenigingen en "groene" organisaties om onze doelen te bereiken.

Wij zoeken

Onderdeel van de online activiteiten van de Stichting Oer-IJ is de Kennisbank, met als rubrieken Kaarten, Publicaties en Beeld. Onder dezelfde noemer is hier ook de gedigitaliseerde versie van de Oer-IJ Atlas ondergebracht. Sinds de conversie van een traditionele website naar een digitaal platform maken we een onderscheid tussen ‘publiek’, ‘professionals’en ‘educatie’. Daarnaast is er nog de interactieve kaart, met een zoekfunctie naar specifieke Oer-IJ onderwerpen.

De Kennisbank is vooral bedoeld voor mensen met een meer dan gemiddelde belangstelling voor de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied. Hier kunnen liefhebbers, professionals, studenten, wetenschappers, politici en bestuurders extra informatie vinden die breed gerelateerd is aan het specifieke landschap voor dit deel van Noord-Holland.

De gezochte medewerker van de Kennisbank is niet in de eerste plaats een technisch webmaster van dit onderdeel, maar meer een persoon die vertrouwd is met de materie en de actualiteit op dit terrein volgt. Iemand met inhoudelijke kennis van zaken. Dan gaat het vooral om het volgen van beleidsstukken van overheden, belangwekkende wetenschappelijke publicaties of bijvoorbeeld afstudeerscripties. Dan kan het gaan over archeologie, geschiedschrijving, ruimtelijke ordening, natuurontwikkeling, duurzaamheid, landbouw, recreatie, gebiedsbranding of marketing. In principe alles dat zijn weerslag heeft op het Oer-IJ gebied.

De gezochte medewerker maakt samen met de redactie van onze website van de Kennisbank een complete en actuele bron en vraagbaak voor mensen die op zoek zijn naar verdieping en extra informatie over het Oer-IJ thema.

Alleen geregistreerde leden kunnen reageren op vacatures.