Penningmeester district NHN

Penningmeester district NHN

Rode Kruis Noord Holland Noord
Published: 15 november 2018
Locatie
Alkmaar
Doelgroep
Categorie
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Over de vacature

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek – en ver weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Bij het Rode Kruis kun je vrijwilligerswerk doen dat boeiend en uitdagend is. Het geeft voldoening iets te kunnen betekenen voor de maatschappij. In Nederland zijn maar liefst 30.000 vrijwilligers actief in hun eigen woonplaats of regio. Voor het district Noord-Holland Noord, met circa 800 enthousiaste vrijwilligers verdeeld over 10 afdelingen, zijn wij op zoek naar een penningmeester (gemiddeld 2 à 3 dagdelen per week).
Wil jij sturing geven aan het district, met name op het financiële vlak? Als lid van het dagelijks bestuur ben jij het kloppend hart van het district. Jij bepaalt mede het beleid voor de komende jaren en welke activiteiten het district gaat uitvoeren. Natuurlijk ligt jouw focus met name op de betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging van de financiële administratie en oplevering van begroting en jaarcijfers. In het kader van de herstructurering van district Noord-Holland Noord speel je een belangrijke rol in de versterking van de (financiële) samenwerking binnen het district.


Wat ga je doen?
• Je geeft mede richting en sturing aan het district
• Je beoordeelt en toetst de ingediende begrotingen en jaarcijfers van de afdelingen ten opzichte van geplande of
uitgevoerde activiteiten en besteding van het geld volgens doelstellingen
• Je bent eindverantwoordelijk voor de financiën, de financiële positie en de financiële administratie
• Je ondersteunt de financieel verantwoordelijken van de afdelingen en verzorgt tussentijdse financiële verslaglegging
• Je stelt werkplan/begroting en jaarrekening van het district op juiste, volledige en tijdige wijze op
• Je onderhoudt contact met de financieel bestuurders van de andere districten en met het verenigingskantoor over
financiële kwesties

Wij zoeken

• Meedenkt over de visie en doelstellingen van het district en ruimte creëert voor vernieuwing en ondernemerschap
• Beschikt over bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en in staat is om financiële vraagstukken te verduidelijken
en toe te lichten
• Kennis heeft van het opstellen van een begroting, meerjarenplanning en een financieel jaarverslag
• Empathisch, sociaal is en bij voorkeur met bewezen bestuurlijke ervaring in het verenigingsleven
• Communicatief sterk is met gezag en uitstraling. Sturend op basis van overtuigen en samenwerking. Hard op de
inhoud, zacht op de relatie
• Overtuigingskracht heeft om de huidige besturen in te zetten voor andere sturende of operationele/coördinerende
taken. Je houdt de netwerken in tact en maakt ze sterker en productiever
• Humorvol, zakelijk en flexibel is

Wij bieden

Als penningmeester kun je je kennis en ervaring verruimen en jezelf verder ontplooien. Een uitdagende bestuurlijke functie in een transitiefase van de organisatie met de mogelijkheid om het veranderingstraject binnen het district vorm te geven. Het Rode Kruis vergoedt gemaakte onkosten en zorgt dat men tijdens uitvoering van de werkzaamheden verzekerd is. Ook verzorgt het Rode Kruis corporate trainingen bijvoorbeeld via de Bestuur academie waaraan men kan deelnemen. Kortom, een kans om jouw ervaringen en je netwerk uit te breiden en je (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten voor de samenleving.

Interesse?
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan een motivatiemail met CV t.a.v. Thérèzka via deze site.

Over Rode Kruis Noord Holland Noord

Het Rode Kruis is een internationale hulporganisatie die zich al meer dan 150 jaar richt op het voorkomen van noodsituaties en het beperken van de gevolgen daarvan. Het Rode Kruis in Nederland wil mensen en gemeenschappen sterker en zelfredzamer maken, zodat niemand er in tijden van nood alleen voor staat.

In Nederland is het Rode Kruis opgedeeld in 25 districten, die parallel lopen aan de veiligheidsregio's (waar politie, brandweer en ambulance samenwerken). District Noord-Holland-Noord bestaat uit tien afdelingen, waaronder de afdelingen Castricum, Alkmaar en Heerhugowaard. Deze drie afdelingen zullen in 2019 hun Rode Kruis krachten bundelen en samen verder gaan in de afdeling Noord-Kennemerland. Het Rode Kruis Castricum zet zich onder andere in voor sociale hulp (contactcirkel), voorlichting, evenementenhulp en hereniging van familieleden (Tracingteam).
Alleen geregistreerde vrijwilligers kunnen reageren op vacatures.

Gerelateerde Vacatures

Reacties zijn gesloten.