Secretaris ouderenbond

Secretaris ouderenbond

KBO Castricum
Published: 30 maart 2021
Location
Castricum
Job Type
Category
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

KBO Castricum is een organisatie voor en door senioren in de gemeente Castricum. Door de toenemende vergrijzing wil de overheid bezuinigen en komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te staan. De KBO blijft zich sterk maken om lokaal, regionaal en landelijk een stem te laten horen en de belangen te behartigen op het gebied van gezondheid en zorg, mobiliteit en wonen en sociaal-economische zaken. Tevens organiseren zij activiteiten voor de doelgroep en leggen verbinding met andere organisaties op dit terrein.
Op dit moment is men op zoek naar een secretaris voor het bestuur.

Wij zoeken

Een vergadering kan niet zonder een secretaris. De secretaris is onlosmakelijk verbonden met de voorzitter. Samen moeten ze een goed team vormen om een vergadering in goede banen te laten verlopen.

Een aantal taken van een secretaris zijn: uitnodigen van de deelnemers, agenda voorbereiden, notuleren van de vergadering, toesturen van agendastukken, de in- en externe correspondentie verzorgen, verslaglegging, bewaken procedures.

Wij bieden

Ondersteuning van de andere bestuursleden
Inwerken van de huidige secretaris

Over KBO Castricum

De KBO is één van de drie ouderenorganisaties in de gemeente Castricum. De KBO (Katholieke Bond van Ouderen) is een vereniging met een katholieke signatuur en hecht dus waarde aan religie en zingeving.

Alleen geregistreerde leden kunnen reageren op vacatures.