Wat bieden de experts: advies, coaching en begeleiding. De Kennisbank biedt vrijwilligersorganisaties en verenigingen de mogelijkheid een beroep te doen op de kennis van experts voor ondersteuning. Een Kennisbankexpert geeft op vrijwillige basis voor korte tijd (kosteloze) ondersteuning in de vorm van advies, en/of coaching of begeleiding.

Wanneer u zich aanmeldt bij de Kennisbank wordt door het Steunpunt Vrijwilligerswerk nagegaan om wat voor ondersteuning het gaat en hoeveel tijd de ondersteuning gaat vragen. Vervolgens wordt contact gelegd met de expert die past bij het vraagstuk van de organisatie. Een expert verricht geen feitelijke werkzaamheden, maar richt zich op adviseren, coachen en/of begeleiden van besturen, vrijwillige medewerkers en/of leden van een organisatie. Het gaat om kortdurende ondersteuning, waarna de organisatie op eigen kracht verder kan.

Wilt u profiteren van de inzet van een expert? Neem dan contact op met het Informatiepunt Vrijwilligerswerk van de Stichting Welzijn Castricum, telefoon 0251 65 65 62 of mail met info@welzijncastricum,nl


Wij stellen de kennismedewerkers aan u voor:

Sandra Groot

Aansprakelijkheid bestuursleden | Sandra Groot is reeds twaalf jaar werkzaam als jurist. Zij heeft de nodige expertise om vrijwilligersorganisaties en verenigingen te helpen als het gaat om vragen rond aansprakelijkheid en hoe men zich kan wapenen tegen risico’s op dit terrein. Het kan hierbij gaan om bestuursleden, vrijwilligers of om de gehele organisatie. Daarnaast kan geadviseerd worden op het terrein van verzekeringsrecht. De ondersteuning van Sandra bestaat uit het geven van eerste adviezen en op weg helpen.

 

Computervraagstukken | Rob Karssen heeft meer dan 40 jaar ervaring als computerdeskundige. Hij wil zich inzetten om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij het oplossen van computervraagstukken. Dit omvat zowel het uitleggen van het werken met een pc, digitale telefoon of tablet, als onder meer het opsporen van problemen of opschonen van de computer als de basis. Adviseren bij het aanschaffen van een nieuwe computer en gebruiksklaar maken. Bij trage pc’s, deze opschonen en sneller maken, de wifi-verbinding instellen en/of controleren, alsmede de internet beveiliging controleren. Een nieuwe printer installeren of opnieuw instellen. Eventueel helpen bij het opslaan van documenten en foto’s in de cloud. Uitleg bij het gebruik van Word of Excel b.v. bij het maken van een adreslijst of andere tabellen.

Website bouwen en onderhouden | Kees Koopman was docent bij het Bonhoeffercollege en aldaar jarenlang verantwoordelijk voor het representatief en actueel houden van de site van deze school. Geen kleine klus bij een onderwijsinstituut van die omvang. Een website voldoet als men snel over de juiste informatie kan beschikken. Een logische opzet en goede navigatie op de site staan daarom op de eerste plaats, een aantrekkelijke site met mooie foto’s is daarnaast een pre. Zo kan een site ondersteunen bij het werven van leden, vrijwilligers én het promoten van activiteiten!

 

Louise Schalkoort

Veiligheid in vrijwilligersorganisaties | Louise Schalkoort is Arbo-adviseur. Graag helpt zij vrijwilligersorganisaties bij vraagstukken rond een veilige omgeving. Welke voorzorgsmaatregelen kunnen bijvoorbeeld genomen worden als er gewerkt wordt met voertuigen, ladders, gereedschappen en gevaarlijke stoffen? Wordt er veel en zwaar getild bij de organisatie? Daarnaast kan geadviseerd worden over BHV en EHBO-materiaal en welke deskundigheid nodig is voor EHBO, voor reanimeren en het gebruik van een aed-apparaat. Voorts kan Louise ondersteunen bij het maken van een risico-inventarisatie. Hoewel deze niet wettelijk verplicht is, zijn veilige omstandigheden evenzeer voor vrijwilligers en deelnemers belangrijk. Bovendien willen vrijwilligersorganisaties, ook op dit terrein, zo min mogelijk risico lopen.

 

Nicoline van Mulken

Persberichten, online marketing en evenementen | Nicoline van Mulken is directeur van Werkversnellers, een creatief bureau dat online marketing en communicatieprojecten en (online) bijeenkomsten voor het bedrijfsleven ontwikkelt en produceert. Vrijwilligersorganisaties kunnen bij Nicoline advies inwinnen als het gaat om de organisatie van evenementen en het ontwikkelen van (online) marketing- en communicatieplannen. Welke publiciteit en middelen heeft de organisatie bijvoorbeeld nodig om een verandering in de organisatie of belangrijk nieuws naar buiten te brengen, of welke publiciteit is wenselijk om nieuwe leden aan te trekken. Nicoline is sterk in het ontwikkelen van een planmatige aanpak. ‘Zonder plan geen toekomst!’ aldus deze gedreven ondernemer die graag middels telefonische contacten, mailuitwisseling en online wil helpen.

 

Mieke Boot

Informatiepunt Vrijwilligerswerk| Mieke Boot kan vrijwilligersorganisaties ondersteuning bieden bij vragen rond: werven, behouden, belonen en begeleiden van vrijwilligers. Daarnaast organiseert de Vrijwilligers Academie workshops en cursussen voor vrijwilligers op divers terrein zodat vrijwilligers zich kunnen ontwikkelen en zo up-to-date blijven in het vrijwilligerswerk. Middels de Vacaturebank kunnen vrijwilligersorganisaties geholpen worden bij het vinden van geschikte vrijwilligers. Dat kan door uw vacature te plaatsen op de vacaturesite van de Stichting Welzijn Castricum, www.vrijwilligerswerkcastricum.nl. Deze zal dan onder de aandacht gebracht worden van zoekende vrijwilligers en door middel van diverse (social) mediakanalen en bijeenkomsten waar vrijwilligers aanwezig zijn. De Vacaturebank kan voorts ondersteunen bij het ‘op maat maken’ van een vacature zodat de kans groter wordt dat u de juiste vrijwilliger vindt. Kortom, de promotie van uw vacature is in goede handen bij de Vacaturebank!