Kosteloze hulp voor vrijwilligersorganisaties BUCH!

Juridische kennis, website bouwen, communicatie, veiligheid en meer…

Experts bieden vrijwilligersorganisaties kosteloze ondersteuning in de vorm van advies, coaching of begeleiding op tal van vakgebieden.

Hoe werkt het:

  • De ondersteuningsvraag wordt aangemeld bij het Vrijwilligers Informatie Punt in een van de BUCH-gemeenten of binnenkort via het digitale aanmeldpunt op www.vrijwilligersacademiebuch.nl
  • De organisatie wordt gekoppeld aan de expert die past bij de vraag
  • De hulp wordt telefonisch, online of op locatie gegeven, afhankelijk van de vraag.

Het gaat om kortdurende ondersteuning, waarna de organisatie op eigen kracht verder kan.

 


Wij stellen de experts aan u voor:

Sandra Groot

Aansprakelijkheid bestuursleden | Sandra Groot is reeds twaalf jaar werkzaam als jurist. Zij heeft de nodige expertise om vrijwilligersorganisaties en verenigingen te helpen als het gaat om vragen rond aansprakelijkheid en hoe men zich kan wapenen tegen risico’s op dit terrein. Het kan hierbij gaan om bestuursleden, vrijwilligers of om de gehele organisatie. Daarnaast kan geadviseerd worden op het terrein van verzekeringsrecht. De ondersteuning van Sandra bestaat uit het geven van eerste adviezen en op weg helpen.

 

 

Rob Karssen

Computervraagstukken | Rob Karssen heeft meer dan 40 jaar ervaring als computerdeskundige. Hij wil zich inzetten om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij het oplossen van computervraagstukken. Dit omvat zowel het uitleggen van het werken met een pc, digitale telefoon of tablet, als onder meer het opsporen van problemen of opschonen van de computer als de basis. Adviseren bij het aanschaffen van een nieuwe computer en gebruiksklaar maken. Bij trage pc’s, deze opschonen en sneller maken, de wifi-verbinding instellen en/of controleren, alsmede de internet beveiliging controleren. Een nieuwe printer installeren of opnieuw instellen. Eventueel helpen bij het opslaan van documenten en foto’s in de cloud. Uitleg bij het gebruik van Word of Excel b.v. bij het maken van een adreslijst of andere tabellen.

Kees Koopman

 

Website bouwen en onderhouden | Kees Koopman was docent bij het Bonhoeffer College en aldaar jarenlang verantwoordelijk voor het representatief en actueel houden van de site van deze school. Geen kleine klus bij een onderwijsinstituut van die omvang. Een website voldoet als men snel over de juiste informatie kan beschikken. Een logische opzet en goede navigatie op de site staan daarom op de eerste plaats, een aantrekkelijke site met mooie foto’s is daarnaast een pre. Zo kan een site ondersteunen bij het werven van leden, vrijwilligers én het promoten van activiteiten!

 

Louise Schalkoort

Veiligheid in vrijwilligersorganisaties | Louise Schalkoort is Arbo-adviseur. Graag helpt zij vrijwilligersorganisaties bij vraagstukken rond een veilige omgeving. Welke voorzorgsmaatregelen kunnen bijvoorbeeld genomen worden als er gewerkt wordt met voertuigen, ladders, gereedschappen en gevaarlijke stoffen? Wordt er veel en zwaar getild bij de organisatie? Daarnaast kan geadviseerd worden over BHV en EHBO-materiaal en welke deskundigheid nodig is voor EHBO, voor reanimeren en het gebruik van een AED-apparaat. Voorts kan Louise ondersteunen bij het maken van een risico-inventarisatie. Hoewel deze niet wettelijk verplicht is, zijn veilige omstandigheden evenzeer voor vrijwilligers en deelnemers belangrijk. Bovendien willen vrijwilligersorganisaties, ook op dit terrein, zo min mogelijk risico lopen.

 

Nicoline van Mulken

Persberichten, online marketing en evenementen | Nicoline van Mulken is directeur van Werkversnellers, een creatief bureau dat online marketing en communicatieprojecten en (online) bijeenkomsten voor het bedrijfsleven ontwikkelt en produceert. Vrijwilligersorganisaties kunnen bij Nicoline advies inwinnen als het gaat om de organisatie van evenementen en het ontwikkelen van (online) marketing- en communicatieplannen. Welke publiciteit en middelen heeft de organisatie bijvoorbeeld nodig om een verandering in de organisatie of belangrijk nieuws naar buiten te brengen, of welke publiciteit is wenselijk om nieuwe leden aan te trekken. Nicoline is sterk in het ontwikkelen van een planmatige aanpak. ‘Zonder plan geen toekomst!’ aldus deze gedreven ondernemer die graag middels telefonische contacten, mailuitwisseling en online wil helpen.

 

Eveline Kramer

Ongewenst gedrag/moeilijke situaties | Eveline Kramer is expert waar het gaat om communicatie en vooral de moeilijke kanten aan ‘het omgaan met elkaar’. Als psychologe, mediator en coach met een eigen praktijk kan zij organisaties ondersteunen in het omgaan met ongewenst gedrag of gedrag dat niet als coöperatief wordt ervaren. Het kan om kinderen en volwassen gaan. Eveline kan organisaties ook helpen bij het verwerken van een moeilijke situatie: een ongeval of andere lastige of traumatische gebeurtenis. Groepen of individuele personen van de organisatie mogen van deze hulp gebruik maken. ‘Het mobiliseren van de eigen kracht van een organisatie, van de vrijwilligers en van de leden vormt het uitgangspunt bij het geven van ondersteuning,’ aldus Eveline.

 

Ton Borst

Bouwkundige en installatiezaken | Ton Borst is directeur/eigenaar van een bouwbedrijf en heeft een schat aan ervaring in bestuurlijke organen op bouwkundig terrein én op het terrein van vrijwilligersorganisaties. Deze organisaties kunnen bij Ton terecht voor een neutraal advies op het gebied van bouwtechnische en installatietechnische zaken. De financiële kant van zo’n advies is daarbij van belang want vrijwilligersorganisaties moeten altijd op hun exploitatiekosten letten. De vele netwerkcontacten van Ton kunnen bij de advisering betrokken worden. Ton is al langer actief op het terrein van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en wil zich graag voor de Kennisbank inzetten om vrijwilligersorganisaties en verenigingen vooruit te helpen.

 

Frans van de Pol

Privacybeleid voor vrijwilligersorganisaties AVG-proof worden |Frans van de Pol weet alles van de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) en kan vrijwilligersorganisaties helpen bij het opstellen van privacybeleid. Aspecten kunnen zijn: het gebruik van persoonsgegevens, het instrueren van vrijwilligers, hoe om te gaan met wijzigingen in de organisatie en ICT en het inrichten van een AVG-dossier. Frans heeft workshops gegeven over de AVG-materie aan vrijwilligersorganisaties in de BUCH.

 

Profiteren van de inzet van een expert?

Neem contact op met:

Vrijwilligers Informatie Punt Castricum

T 0251 65 65 62 M info@welzijncastricum.nl

Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo

T 06 48500912 M info@vipheiloo.nl

Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest

T 06 48500912 M info@vipuitgeest.nl

Team Vrijwillig Bergen

T 072 5191600 M info@teamvrijwillig.nl