Nog geen reacties

Nieuwe trainingen op de Vrijwilligers Academie!

Training ‘Hoe gaan we om met ongewenst gedrag binnen onze organisatie?’

Woensdag 28 november van 19.30 – 21.30 uur
Locatie: ‘t Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo
Kosten: geen.

Overal waar mensen samenkomen ligt het risico van ongewenst gedrag op de loer. Vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen vormen daarop jammer genoeg geen uitzondering.  Denk daarbij aan pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, roddelen, discriminatie of machtsmisbruik. Het is goed wanneer je weet wat je moet doen als er zich zoiets voordoet.

Tijdens de workshop worden waardevolle handvatten aangereikt. We gaan aan het werk over risico’s, signaleren, het voorkomen van ongewenst gedrag en wat je kunt doen om goede afspraken hierover te maken binnen de organisatie/vereniging.
Je krijgt informatie over het beleid van de BUCH gemeenten, de ondersteuningsmogelijkheden via de steunpunten vrijwilligerswerk en het gebruik van de tools; ‘In Veilige handen’ en ‘Veilig sportklimaat’.

De training wordt verzorgd door Loek Stam, projectleider Vrijwilligerspunt West-Friesland.

 

Bijeenkomst Samen tegen eenzaamheid, toneel en informatie

Vrijdag 23 november van 13.30 – 16.00 uur
Locatie: Fase Fier, Van Oldenbarneveldweg 25, Bakkum/Castricum.
Kosten: geen.

Wat kan echt helpen bij het tegengaan van eenzaamheid?

De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Castricum. Alle vrijwilligers uit de verschillende kernen van Castricum worden uitgenodigd zich aan te melden voor deze interessante bijeenkomst om samen een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid. Want eenzaamheid en isolement is een flink vraagstuk, ook in de kernen van Castricum. Gelukkig is er veel bekend over wat vereenzamen kan voorkomen en eenzaamheid kan verminderen en vooral ook over wat de bijdrage hierin van vrijwilligers kan zijn. Vast staat dat vrijwilligers veel inwoners ontmoeten en signalen opvangen.

Programma bijeenkomst
Het programma van de bijeenkomst omvat toneel van Theater Ervaria dat inzicht geeft in kenmerken en omgang met eenzaamheid en licht van toon is. Movisie, de landelijke kennisorganisatie op het terrein van eenzaamheid, gaat in op welke inzet echt helpt bij het tegengaan van eenzaamheid en geeft tips voor gespreksvaardigheden aan deelnemende vrijwilligers. Daarnaast wordt ingegaan op de cijfers in Castricum, op welke typen eenzaamheid voorkomen en op wat risicogroepen zijn. Tot slot worden initiatieven in de kernen van Castricum toegelicht gericht op het verminderen van eenzaamheid.

De bijeenkomst is geschikt voor vrijwilligers werkzaam voor verschillende type organisaties. Bijvoorbeeld: vrijwilligers van sportorganisaties, vrijwilligers gericht op ontmoetingsactiviteiten, op huisbezoeken en op mantelzorgdiensten. Ook vrijwilligers actief voor praktische diensten en voor een recreatief aanbod zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden.

 

Training ‘Slim persberichten schrijven door vrijwilligersorganisaties’

Donderdag 15 november 2018 van 19:30 – 22:00 uur
Locatie: Geesterhage, Geesterduinweg 5 in Castricum
Kosten: € 5,-.

Pakkende persberichten schrijven waarmee vrijwilligersorganisaties zich kunnen profileren en potentiële deelnemers, klanten én vrijwilligers kunnen bereiken. Dat is het doel van de workshop ‘Slim persberichten schrijven door vrijwilligersorganisaties’.
Tijdens de workshop oefenen de deelnemers met het daadwerkelijk schrijven van persberichten zodat korte, krachtige en goed geformuleerde berichten tot stand komen. Na afloop van de bijeenkomst beschikken de deelnemers over een aantal handvatten om professionele persberichten te schrijven en zo de kans te vergroten dat hun nieuws in de krant komt. Ook wordt aandacht besteed aan het onderhouden van contacten met de media.

Training ‘Aansprakelijkheid besturen / vrijwilligers’

Woensdag 21 november van 19.30 tot  22.00 uur.

Locatie: Welzijn Castricum, Geesterhage, Geesterduinweg 5 Castricum
Kosten: geen.

Voor bestuurders/vrijwilligers van verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

Deze informatieavond gaat over het voorkomen van aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders en vrijwilligers van verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

Bestuurslid zijn van een organisatie of vereniging of uitvoerend vrijwilligerswerk doen geeft doorgaans veel voldoening. Er is echter een andere kant en dat is het gegeven dat bestuurslid zijn en vrijwilligerswerk doen aansprakelijkheidsrisico’s met zich meebrengen.

Eric Ebben, universitair docent ‘Notariële vakken’ en verbonden aan de Vrije Universiteit, brengt in beeld welke risico’s dat zijn en welke aandachtspunten er zijn voor bestuurders, voor vrijwilligers of voor de gehele vereniging/vrijwilligersorganisatie. Preventief wapenen is het devies!

Er kan maximaal één persoon per organisatie meedoen aan de trainingsbijeenkomst.

 

Aanmelden

Wilt u, of een collega van uw vrijwilligersorganisatie, zich aanmelden voor een training dan kunt u kijken op www.vrijwilligersacademiebuch.nl.

 

Wij maken u erop attent dat de trainingen snel vol kunnen lopen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Castricum, telefoon 0251 65 65 62.

Plaats een reactie