Mensen met elkaar in contact brengen, jouw kracht?

Welzijn Castricum
Published: 17 februari 2021
Locatie
Castricum, Limmen, Akersloot
Doelgroep
Aantal uur
5 uur
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Over de vacature

Samen2 is een project van Welzijn Castricum waarbij we eenzaamheid niet als een privéprobleem zien, maar als een maatschappelijk probleem. De maatschappij verandert. Sociale netwerken worden steeds belangrijker. Niet iedereen kan in deze ontwikkeling mee en zo ontstaat er een nieuwe kwetsbaarheid. Dit vraagt om actie van alle burgers.
Het ‘Samen2’ project van Welzijn Castricum is daarom op zoek naar een vrijwillige coördinator. Als coördinator doe je zowel de intake met de buurtbewoner als de ‘maatjes’/vrijwilligers. Als coördinator probeer je een zo goed mogelijke match te maken aan de hand van interesses en behoeftes. Dit kan zijn iemands interesses zoals kunst of geschiedenis. Maar kan ook gekoppeld worden aan een bepaalde activiteit bijvoorbeeld wandelen of bordspelletjes spelen. De gesprekken vinden vaak plaatst bij de klant en of vrijwilliger.

Speelgoed uitleenmedewerk(st)er

Speel-o-theek Castricum
Published: 6 februari 2021
Locatie
Castricum
Aantal uur
-- In overleg --
Werktijden
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Ochtend
Middag
Avond
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Over de vacature

Samen met andere vrijwilligers draai je 1 of meer keren per maand een paar uurtjes mee in onze gezellige Speel-o-theek in Geesterhage. Je helpt dan mee met het uitlenen, innemen en controleren van speelgoed en het administratief afhandelen hiervan. Je gaat om met de ouders en kinderen en adviseert eventueel. Je wordt ingewerkt door een ervaren medewerker. Als je daar open voor staat kun je na je inwerkperiode eigen taken krijgen zoals bijv. het beheren van de verkleedkleding, repareren van speelgoed, bestuurstaken enz.
De speel-o-theek is elke zaterdag geopend van 11.00 tot 13.00 uur en als er genoeg vrijwilligers zijn elke woensdag van 14.30 tot 16.00 uur.
Er wordt gewerkt volgens een 2-maandelijks rooster, waarbij rekening wordt gehouden met ieders voorkeur.
-- Overig --

lid Adviesraad Sociaal Domein Castricum

Adviesraad Sociaal Domein Castricum
Published: 15 maart 2021
Locatie
Castricum
Doelgroep
Categorie
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
15 jaar en ouder

Over de vacature

De Adviesraad Sociaal Domein Castricum bestaat uit maximaal tien leden: de voorzitter, de secretaris en acht algemene leden. De ASD is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum (on)gevraagd over de gemeentelijke beleidsontwikkeling, -uitvoering en -evaluatie in het sociaal domein. Leden van de ASD wonen in de gemeente Castricum en zijn als vrijwilliger actief in de ASD. De leden mogen niet werken bij een lokale zorgaanbieder, dienstverlener of de werkorganisatie van de BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo). Evenmin ben je lid van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders.

Wat is het sociaal domein?
Het sociaal domein is breed. Het omvat in ieder geval de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast zijn er veel andere onderwerpen in het sociaal domein. Voorbeelden zijn: onderwijs, kinderopvang, eenzaamheid(sbestrijding), sport, volksgezondheid, veilig thuis, beschermd wonen en de instrumentele inzet van kunst en cultuur.

Een vluchteling opvangen en wegwijs maken in de gemeente?

Vluchtelingenwerk
Published: 15 februari 2021
Locatie
Castricum, Limmen, Akersloot
Categorie
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Over de vacature

Als vluchtelingen in Nederland mogen blijven, mogen ze zich in een stad of een dorp gaan vestigen. Vind je het leuk om een vluchteling op te vangen en wegwijs te maken in de gemeente? In de vrijwilligersfunctie van maatschappelijk begeleider help je de vluchteling vóór en tijdens de vestiging in de gemeente.

Wat ga je doen
• Je begeleidt, ondersteunt en coacht vluchtelingen wanneer zij zich vestigen in een gemeente en een woning krijgen toegewezen.
• Je biedt praktische ondersteuning bij vragen rond financiën, gezondheidszorg, huisraad en contracten met leveranciers van gas, water, licht, internet en telefonie.
• Je maakt je cliënt wegwijs in de buurt en je begeleidt bijvoorbeeld bij het eerste contact met de buren.
• Je administreert gegevens in het cliëntregistratiesysteem en je overlegt met je teamleider.

Laat jij zien wat de belangen van de natuur in jouw omgeving zijn?

Stichting Alkmaardermeeromgeving
Published: 6 maart 2021
Locatie
gemeenten Castricum en Uitgeest
Doelgroep
Categorie
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Over de vacature

De publicatiemedewerker van de Stichting Alkmaardermeer is samen met het bestuur verantwoordelijk voor de externe en interne communicatie.

De schakel zijn tussen je buurt en hulporganisaties?

Welzijn Castricum
Published: 17 februari 2021
Locatie
Castricum, Limmen, Akersloot
Doelgroep
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Over de vacature

De straatcontactpersoon vormt de schakel tussen vraag en aanbod van hulp in de buurt! Wanneer je hoort dat de buurvrouw erg eenzaam is of dat het de buurman niet lukt om zelf zijn boodschappen te doen, is de straatcontactpersoon een punt in de straat waar men terecht kan.
Bewoners uit de straat kunnen ook terecht voor een vraag of een suggestie voor hun straat of buurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de verbetering van de buurt of het organiseren van een buurtactiviteit. De straatcontactpersoon kijkt samen of het met de buren onderling opgelost of georganiseerd kan worden. Lukt dat niet, dan heeft de straatcontactpersoon een kort lijntje met de sociaal werker van de welzijnsorganisatie Stichting Welzijn Castricum. De sociaal werker kijkt dan of een vrijwilliger hulp kan bieden of dat er een professionele hulp ingezet moet worden. Straatcontacten hebben een signalerende rol; belangrijk in deze tijd maar ook na de coronacrisis een waardevolle aanvulling.

Welzijn Castricum zorgt voor een uitgebreide informatiemap, draagt suggesties aan én helpt grenzen te stellen. De straatcontactpersonen worden twee keer per jaar uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Voorlezen stimuleert taalkennis

Welzijn Castricum
Published: 2 januari 2020
Locatie
Castricum
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Over de vacature

Welzijn Castricum organiseert een voorleesproject voor kinderen met een taalachterstand. Uit onderzoek blijkt dat lezen bij veel kinderen onder de maat is. Dit kan zijn ontstaan doordat zij Nederlands als tweede taal gebruiken of doordat zij zijn opgegroeid in een taalarme omgeving. Door interactief voor te lezen wordt de taalontwikkeling geprikkeld en het gevoel voor (boeken)taal vergroot, alsmede de woordenschat. Bibliotheek Kennemerwaard stelt materialen en kennis ter beschikking. De voorlezer gaat wekelijks langs bij een gezin met een kind dat moeite heeft met de Nederlandse taal, om daar interactief voor te lezen. Er wordt naar gestreefd, waar mogelijk, de ouders handvatten te geven, waardoor ze, in de toekomst, het voorleesritueel over kunnen nemen. Het project richt zich zowel op autochtone als allochtone gezinnen.
Organiseren en Coördineren

Sponsorcommissielid voetbalvereniging

FC Castricum
Published: 1 september 2017
Locatie
Doelgroep
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Over de vacature

FC Castricum zoekt iemand om de sponsorbijdragen aan de vereniging te helpen verhogen.

Hou je van wandelen op het strand of wil je liever breien?

Welzijn Castricum
Published: 16 maart 2021
Locatie
Castricum
Doelgroep
Categorie
Aantal uur
1 uur
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Over de vacature

Het maatjesproject Samen2 van Welzijn Castricum zoekt voor een jonge vrouw van 48 jaar iemand om koffie mee te drinken of lekker naar het strand te gaan voor een goede wandeling.
Zij is nog herstellende van een herseninfarct.
Zij is moeder van een dochter van 3 jaar, creatief en houdt van breien, maar haken wil ze ook graag leren.

Gymcoördinator

Tios Limmen
Published: 19 december 2019
Locatie
Limmen
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Over de vacature

Een gymcoördinator bij TIOS Limmen is het eerste aanspreekpunt voor de docenten voor alle zaken. Bezoekt de docenten minimaal tweemaal per jaar tijdens de les. Regelt arbeidsovereenkomst/contract met docent i.s.m. penningmeester.
Onderneemt actie n.a.v. de jaarlijkse evaluatie van de docenten.
De afdelingscoördinator gym regelt aan het eind van het seizoen dat de juryleden een cadeaubon krijgen.

Coördinator gym houdt planning voor het keuren van de toestellen in de gaten.

Zoekt indien nodig, samen met de huidige docenten, naar nieuwe docenten voor het op peil houden van het docentenbestand.

Vind je het leuk om eens achter de schermen te kijken bij de activiteiten die TIOS Limmen allemaal organiseert? Sluit je aan bij TIOS, een fijne sportvereniging voor jong en oud.

Leden werkgroep Regionale Energiestrategie (RES)

Stichting Alkmaardermeeromgeving
Published: 8 november 2020
Locatie
gemeenten Castricum en Uitgeest
Doelgroep
Categorie
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Over de vacature

De Regionale Energiestrategie (RES) heeft een grote impact op de buitengebieden rondom de woonkernen van de gemeente Castricum. De RES gaat onder meer bepalen of en zo ja waar in onze omgeving windturbines en ‘zonneweiden’ worden geplaatst.
Gezocht wordt naar vrijwilligers die zich met deze belangrijke problematiek willen bezighouden en de gevolgen voor het werkgebied van de Stichting, in en om de gemeenten Castricum en Uitgeest, in kaart kunnen brengen.

Penningmeester

Instituut voor Natuureducatie (IVN) - Midden Kennemerland
Published: 29 maart 2021
Locatie
Castricum
Doelgroep
Categorie
Aantal uur
2 uur
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Over de vacature

Voor de vereniging IVN - Midden Kennemerland zoeken we per ommegaande nieuwe bestuursleden: een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden. Alle functies zijn onbezoldigd. Heb je interesse in één van openstaande functies? Meld je bij het huidige bestuur uiterlijk vrijdag 15 april per email aan: ivnmkl1@gmail.com

Ervaren trainers project Heldin

Rode Kruis Noord Holland Noord
Published: 17 maart 2021
Locatie
Noord-Holaand Noord
Doelgroep
Categorie
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Over de vacature

Het Rode Kruis district Noord-Holland Noord is op zoek naar ervaren vrijwillige trainers die willen bijdragen aan het werken aan het zelfvertrouwen van vrouwen, zodat zij kunnen én durven reageren bij (persoonlijke) noodsituaties.

Ben jij een enthousiaste en professionele trainer en heb je daarnaast ook affiniteit met cultureel diverse achtergronden, vrouwen in een kwetsbare positie en met het thema Goed Voorbereid? Laat het ons dan vooral weten!

Project Heldin
Eén van de doelen van het Rode Kruis is om de meest kwetsbare groepen voor te bereiden op (nood-) situaties, zodat zij zich beter weten te redden. Dit doen we door deze groepen handvatten te geven over hoe te handelen, hulp te vragen en te bieden en daarnaast sporen we actief aan om een netwerk op te bouwen waarop ze terug kunnen vallen indien nodig. Zo voelen ze zich veilig en weten ze op wie ze een beroep kunnen doen wanneer dat nodig is.

Het project Heldin richt zich op kwetsbare vrouwen in district Noord-Holland Noord. Deze groep bestaat voornamelijk uit laagopgeleide moeders met een minimaal inkomen en/of vrouwen die door taal- of culturele barrières moeilijker zelf de weg vinden naar voorzieningen en onzeker zijn over hun eigen kunnen. Het project wil vrouwen voldoende vaardig maken zodat ze actief kunnen optreden bij situaties waarin hulp gewenst is. Door middel van een training leren zij zich te redden bij diverse situaties en voelen ze zich daardoor meer zelfverzekerd over hun eigen kunnen. Dit wordt bereikt door tijdens de training te oefenen met allerlei vaardigheden die je nodig hebt om hulp te kunnen verlenen. De deelnemers leren om te gaan met barrières die je daarbij tegen kunt komen, zoals agressie of weerstand.

De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 2,5 uur en je geeft de training samen met een andere trainer. Het wordt georganiseerd met scholen, buurthuizen en andere maatschappelijke organisaties. We zoeken momenteel enthousiaste trainers om deze trainingen te geven!

Chauffeur voor de bus

Reigershoeve, stg
Published: 14 maart 2019
Locatie
Heemskerk
Doelgroep
Categorie
Aantal uur
2 uur
Werktijden
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Ochtend
Middag
Avond
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Over de vacature

Deelnemers aan de dagbesteding op de Reigershoeve worden, hetzij met de bus of met de auto, van hun woonadres gehaald of gebracht.

Voor mensen die dichtbij wonen wordt de Reigershoeve personenbus ingezet. Hiervoor zoeken wij mensen die het leuk vinden om met de bus te rijden en een kort ritje willen maken om deze mensen op te halen of thuis te brengen.

Het gaat om de zaterdagochtenden. (om de week) tussen 9.00 en 10.00 uur
Groen onderhoud

Tuinman voor een basisschool

Cunera basisschool
Published: 16 oktober 2018
Locatie
Castricum (Bakkum)
Categorie
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Over de vacature

Basisschool Cunera is op zoek naar een tuinman die op de beide locaties van de school de speelpleinen en buitenruimtes netjes wil houden.
Gereedschap is aanwezig of op kosten van school aan te schaffen.
Organiseren en Coördineren

Opleidingscoördinator Noord-Kennemerland

Rode Kruis Noord Holland Noord
Published: 25 maart 2021
Locatie
Alkmaar e.o.
Doelgroep
Aantal uur
8 uur
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Over de vacature

Bij het Rode Kruis staat veiligheid en goede zorg voor bezoekers bij evenementen voorop. Bij noodgevallen is kennis van EHBO zelfs van levensbelang.

Eén van de belangrijkste kerntaken van het Rode Kruis is dan ook het geven van EHBO-opleidingen en het verlenen van EHBO op evenementen. Het Rode Kruis afdeling Noord-Kennemerland verzorgt de EHBO op allerlei evenementen binnen het werkgebied van de afdeling. Van de Kaasmarkt, de Wandelvierdaagse tot de wedstrijden van AZ. In verband met de Coronacrisis liggen alle evenementen stil, evenals de EHBO-opleidingen. Wanneer de maatregelen versoepeld worden pakken we de opleidingen en EHBO op evenementen direct weer op.

In de functie van opleidingscoördinator ben je verantwoordelijk voor de administratie, organisatie en coördinatie van de opleidingen voor vrijwilligers binnen de EHBO/Evenementenhulp. Je verzorgt de cursusplanning en cursistenadministratie, regelt de inzet van instructeurs, coördineert de inzet van de gastheer/gastvrouw, de cursuslocatie en bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het opleidingsmateriaal. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor vrijwilligers (cursisten) van de afdeling. Je kunt goed samenwerken en informatie op een duidelijke manier aan personen overbrengen.

Bemiddelaars bij burenruzies

Stichting De Bemiddelingskamer
Published: 11 augustus 2020
Locatie
Castricum
Doelgroep
Categorie
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Over de vacature

Niemand zit op ruzie te wachten, al helemaal niet met de buren. Maar hoe spreek je elkaar aan? Hoe kom je tot concrete afspraken? En hoe zorg je ervoor dat iedereen weer kan genieten van zijn of haar leefomgeving.

Als buren er onderling niet uit komen, kan gratis buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Voor deze bemiddelingen worden vrijwillige en goed opgeleide buurtbemiddelaars ingezet.
Eten / drinken begeleiden

Brengen en ophalen bewoners voor de avondmaaltijd

Cameren, ViVa! Zorggroep
Published: 1 november 2017
Locatie
Limmen
Doelgroep
Aantal uur
2 uur
Werktijden
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Ochtend
Middag
Avond
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Over de vacature

Gezellig samen eten! Zorgcentrum de Cameren in Limmen is op zoek naar een vrijwillig(st)er die aan het eind van de middag een aantal bewoners zou willen ophalen om naar het restaurant (binnenshuis) te brengen. Na het eten brengt de vrijwilligster weer iedereen terug naar zijn appartement. Tijden; tussen 17.00 uur en 19.00 uur Een optie kan ook zijn; 1x per 14 dagen Vrijwilligers die deze vrijwilligerstaak op zich nemen krijgen een gratis maaltijd aangeboden.
Vervoer

Chauffeur voor de personenauto

Reigershoeve, stg
Published: 14 maart 2019
Locatie
Heemskerk
Doelgroep
Categorie
Aantal uur
2 uur
Werktijden
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Ochtend
Middag
Avond
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Over de vacature

Deelnemers aan de dagbesteding op de Reigershoeve worden, hetzij met de bus of met de auto, van hun woonadres gehaald of gebracht.

Voor mensen die wat verder weg wonen in b.v. Castricum of Limmen wordt een auto ingezet. Hiervoor zoeken wij mensen die het leuk vinden om auto te rijden en een kort ritje willen maken om deze mensen op te halen of thuis te brengen. Hiervoor is een personenauto beschikbaar.

Gastvrouw of gastheer bij Cultuuravontuur (theatervoorstellingen/lezingen in de bieb)

Toonbeeld - CultuurAvontuur
Published: 30 november 2018
Locatie
Castricum
Aantal uur
-- In overleg --
Werktijden
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Ochtend
Middag
Avond
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Over de vacature

Een erg leuke job voor wie van jeugdtheater en kinderboeken houdt!

Als gastvrouw/-heer bij Cultuuravontuur help je mee om alles rondom een schoolvoorstelling en/of lezing van een kinderboekenschrijver in de bibliotheek in goede banen te leiden. Zo vang je leerlingen buiten op en begeleid je ze naar het theater of de bibliotheek. Je kijkt en geniet vervolgens zelf lekker mee en na afloop begeleid je de leerlingen weer naar buiten. Zo nodig help je met het klaarzetten van stoelen.

De voorstellingen spelen in Theaterzaal Koningsduyn en zijn meestal op dinsdagen of woensdagochtend onder schooltijd. De lezingen zijn op dinsdagen in de Openbare Bibliotheek Castricum.

De commissie vergadert ca. drie maal per schooljaar 's avonds.