Muziek brengen in het leven van de bewoners

Reigershoeve, stg
Published: 27 mei 2021
Location
Heemskerk, grens Castricum
Job Type
Category
Aantal uur
2 uur
Werktijden
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Ochtend
Middag
Avond
Minimum leeftijd
15 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

Reigershoeve is op zoek naar iemand die het leuk vindt een muziekmiddag te komen verzorgen met accordeon, piano of ander instrument.
Op donderdagmiddag van 15:30 uur tot 17:30 uur is de muziekmiddag.

Taxi maatje gezocht

Parnassia
Published: 18 augustus 2021
Location
Castricum
Category
Aantal uur
2 uur
Werktijden
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Ochtend
Middag
Avond
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

Op de Volwassenenkliniek van Parnassia woont een cliënt die graag elke twee weken zijn moeder wil bezoeken met de taxi. Helaas kan hij dit niet alleen. Daarom zijn we opzoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om dit samen te doen en daarnaast ook af en toe een praatje te maken of een activiteit te ondernemen.

Wie is handig met apparaten?

Welzijn Castricum
Published: 1 januari 2020
Location
Castricum, Akersloot en Limmen
Job Type
Category
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

Met de komst van vele apparaten die we dagelijks in huis gebruiken is het leven aangenamer en gemakkelijker geworden. Want waar zouden we zijn zonder wasmachine, computer, tablet of (mobiele) telefoon?
De hoeveelheid apparaten is in de loop der jaren toegenomen, evenals hun gebruiksmogelijkheden.

De bediening van apparaten is er echter niet op gemakkelijker geworden. Zelfs met een gebruiksaanwijzing lukt het veel (oudere) mensen niet om de apparaten optimaal te gebruiken. Het is dan prettig om op iemand terug te kunnen vallen die het kan uitleggen en het even voor kan doen.

Welzijn Castricum is voor het Knoppenproject op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor wie de moderne apparaten geen geheimen hebben of zoeken met een handleiding naar een oplossing.

Uiteraard hoeft men niet van alle apparaten verstand te hebben en geeft de vrijwilliger zelf aan waar zijn/haar expertise ligt.

Organiseren en Coördineren

Coördinator nieuw platvorm "Treffers BUCH"

Welzijn Castricum
Published: 16 september 2021
Location
Castricum
Job Type
Aantal uur
3 uur
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

Wij zoeken vrijwilligers voor de coördinatie van een nieuwe platform “Treffers BUCH”.
Treffers BUCH is opgezet door 3 welzijnsorganisaties uit Castricum, Uitgeest en Heiloo. Met dit project willen we inwoners van alle leeftijden dmv verschillende activiteiten met elkaar in contact brengen. Het wordt een site voor en door de inwoners.
We zoeken coördinatoren die afwisselend 1 of 2 keer per week de mail wil checken en vragen kunnen beantwoorden. Je registreert nieuwe leden, je helpt bij inschrijven als dit niet lukt, je doet intake gesprekken indien nodig en organiseert of beoordeelt activiteiten.

-- Overig --

lid Adviesraad Sociaal Domein Castricum

Adviesraad Sociaal Domein Castricum
Published: 15 maart 2021
Location
Castricum
Job Type
Category
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
15 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

De Adviesraad Sociaal Domein Castricum bestaat uit maximaal tien leden: de voorzitter, de secretaris en acht algemene leden. De ASD is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum (on)gevraagd over de gemeentelijke beleidsontwikkeling, -uitvoering en -evaluatie in het sociaal domein. Leden van de ASD wonen in de gemeente Castricum en zijn als vrijwilliger actief in de ASD. De leden mogen niet werken bij een lokale zorgaanbieder, dienstverlener of de werkorganisatie van de BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo). Evenmin ben je lid van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders.

Wat is het sociaal domein?
Het sociaal domein is breed. Het omvat in ieder geval de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast zijn er veel andere onderwerpen in het sociaal domein. Voorbeelden zijn: onderwijs, kinderopvang, eenzaamheid(sbestrijding), sport, volksgezondheid, veilig thuis, beschermd wonen en de instrumentele inzet van kunst en cultuur.

Gastvrouw/-heer voor de slechthorendenbijeenkomst

Welzijn Castricum
Published: 1 september 2017
Location
Job Type
Aantal uur
-- In overleg --
Werktijden
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Ochtend
Middag
Avond
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

De ontmoetingsgroep voor slechthorenden die elke derde donderdag van de maand bijeenkomen in het Rode Kruisgebouw in Castricum, staat te springen om een gastvrouw. Het ophalen van de sleutel bij Welzijn Castricum en het openen en sluiten van het gebouw zijn, naast het zetten van koffie, thee en het gebruiksklaar maken van de ruimte, taken die bij deze functie horen. De groep bestaat uit gemiddeld 10-15 deelnemers die maandelijks bij elkaar komen en ervaringen uitwisselen. Het sociale aspect van de groep is erg belangrijk, maar ook worden er regelmatig thema's op het gebied van slechthorendheid verzorgd. Ervaring of interesse in slechthorendheid zijn een pre, maar geen vereiste.

Laat jij zien wat de belangen van de natuur in jouw omgeving zijn?

Stichting Alkmaardermeeromgeving
Published: 6 maart 2021
Location
gemeenten Castricum en Uitgeest
Job Type
Category
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

De publicatiemedewerker van de Stichting Alkmaardermeer is samen met het bestuur verantwoordelijk voor de externe en interne communicatie.

Organiseren en Coördineren

Vrijwilligerscoördinator bij palliatieve terminale zorg thuis

Stg Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Thuis
Published: 7 september 2017
Location
Omgeving Castricum
Job Type
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

De coördinatie van de inzet van onze vrijwilligers bij terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers in Heiloo, Limmen en Akersloot. De werkzaamheden betreffen o.a. het houden van een intake gesprek met cliënt en mantelzorger en het organiseren van de inzet van een passende vrijwilliger. Zorgdragen voor de werving en selectie van vrijwilligers. Aansturen, begeleiden en ondersteuning aan de ca. 15 vrijwilligers. Het organiseren van training- en themabijeenkomsten. Het onderhouden van contacten met relevante beroepsmatige en vrijwillige organisaties zoals o.a. de reguliere thuiszorg. Het geven van voorlichting, presentaties en het onderhouden van PR contacten, in overleg en in afstemming met het bestuur.

Serviceflat Sans Souci zoekt een penningmeester

serviceflat Sans Souci
Published: 21 april 2021
Location
Castricum
Job Type
Category
Aantal uur
1 uur
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

Serviceflat Sans Souci is een Vereniging van Eigenaars met honderd seniorenappartementen. Naast de woningen van de eigenaars zijn er een aantal algemene ruimten zoals een recreatiezaal, bibliotheek en terrassen.
Voor het bestuur is men op zoek naar een penningmeester.
Hij/zij
• houdt toezicht op de financiën en onderhoudt contacten met de beheerder inzake de begroting, administratie en jaarrekening en verantwoordt deze richting leden.
• woont 12 keer per jaar de bestuursvergaderingen bij, vaker indien nodig en keer per jaar de Algemene Ledenvergadering.

Organiseren en Coördineren

Sponsorcommissielid voetbalvereniging

FC Castricum
Published: 1 september 2017
Location
Job Type
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

FC Castricum zoekt iemand om de sponsorbijdragen aan de vereniging te helpen verhogen.

Gymcoördinator

Tios Limmen
Published: 19 december 2019
Location
Limmen
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

Een gymcoördinator bij TIOS Limmen is het eerste aanspreekpunt voor de docenten voor alle zaken. Bezoekt de docenten minimaal tweemaal per jaar tijdens de les. Regelt arbeidsovereenkomst/contract met docent i.s.m. penningmeester.
Onderneemt actie n.a.v. de jaarlijkse evaluatie van de docenten.
De afdelingscoördinator gym regelt aan het eind van het seizoen dat de juryleden een cadeaubon krijgen.

Coördinator gym houdt planning voor het keuren van de toestellen in de gaten.

Zoekt indien nodig, samen met de huidige docenten, naar nieuwe docenten voor het op peil houden van het docentenbestand.

Vind je het leuk om eens achter de schermen te kijken bij de activiteiten die TIOS Limmen allemaal organiseert? Sluit je aan bij TIOS, een fijne sportvereniging voor jong en oud.

Secretaris zijn maar ook zelf een balletje gooien

Jeu des Boulesvereniging de Stetters
Published: 20 augustus 2019
Location
Castricum
Job Type
Category
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

Jeu de Boules – ook wel Petanque genoemd - is niet alleen een leuk spel, dat vaak op campings gespeeld wordt, maar ook een wedstrijdsport. Voor de organisatie van de vereniging is een bestuur actief, maar de taak van secretaris is nog vacant.
De secretaris verzorgt de in- en uitgaande post, notuleert bestuursvergaderingen en verzorgt incidentele taken.

Ben jij de sleutelfiguur voor de atletiekvereniging

Atletiekvereniging Castricum
Published: 3 maart 2020
Location
Castricum
Job Type
Category
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

Atletiekverening Castricum heeft een groot aantal sleutelbossen.

Taken van de beheerder van deze sleutels zijn
* Het verstrekken van een sleutelbos aan nieuwe trainers en zorgen dat deze worden ingeleverd als een trainer stopt.
* het bijhouden van de administratie wie in het bezit is van welke sleutels.

Deze vrijwilligersfunctie kan flexibel worden ingedeeld en kost circa een half uur per week. Je wordt ingewerkt door de huidige sleutelbeheerder.

Neem jij mij mee de duinen in?

Odion, Klaverland
Published: 5 februari 2021
Location
Castricum
Category
Aantal uur
2 uur
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

Stichting Odion, locatie Klaverland is op zoek naar een aantal vrijwilligers voor onze cliënten. Zij zouden graag een wandeling willen maken, bijvoorbeeld het mooie duingebied in, echter zij komen daar niet gemakkelijk alleen in verband met lichamelijk beperking. Wil jij met hen meelopen?

Persoonlijke aandacht / begeleiden

Persoonlijke aandacht voor bewoners met dementie

Cameren, ViVa! Zorggroep
Published: 13 november 2017
Location
Limmen
Job Type
Aantal uur
-- In overleg --
Werktijden
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Ochtend
Middag
Avond
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

Op de verpleegafdeling in zorgcentrum de Cameren wonen ouderen met een vorm van dementie. Deze ouderen worden verzorgd en verpleegt en verblijven overdag in de huiskamer op de afdeling. Ter bevordering van hun welzijn zou men het heel gezellig vinden als daar meer vrijwilligers ingezet kunnen worden om even gezellig met de ouderen samen te zijn, een kopje koffie te drinken, iets voor te lezen of om gezellig te praten. 1 dagdeel in de week maak al een heel groot verschil!

Zorg jij voor de warmte na de wedstrijd?

FC Castricum
Published: 3 januari 2017
Location
Castricum
Job Type
Category
Aantal uur
4 uur
Werktijden
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Ochtend
Middag
Avond
Minimum leeftijd
18 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

De kantinemedewerker van FC Castricum verzorgt alle lopende werkzaamheden in de kantine, zoals verzorgen dranken en hapjes, schoonmaken keuken.

Meehelpen in woonzorgcentrum

Strammerzoom, ViVa! Zorgroep
Published: 4 april 2020
Location
Akersloot
Job Type
Aantal uur
-- In overleg --
Werktijden
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Ochtend
Middag
Avond
Minimum leeftijd
15 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

In woonzorgcentrum Strammerzoom in Akersloot wonen ouderen die niet meer thuis kunnen wonen.

Ons gezellige team van medewerkers en vrijwilligers organiseert leuke activiteiten om onze bewoners een zinvolle dagbesteding te geven.

Zo gaan wij met onze bewoners sjoelen, wordt er een bingo georganiseerd, doen wij spelletjes en wordt er gezongen. Dit is maar een kleine greep uit de vele activiteiten die er georganiseerd worden.

Ook hebben wij vrijwilligers die bij een individuele bewoner op bezoek komen. Even een gezellig praatje maken, samen koffie drinken, een wandeling maken met de rollator of rolstoel. Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

(assistent) Trainer Pupillen of Junioren

Atletiekvereniging Castricum
Published: 3 maart 2020
Location
Castricum
Category
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
15 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

Is atletiek jouw sport en heb je coaching skills? Dan is AV Castricum op zoek naar jou!

Het aantal jeugdleden van AV Castricum groeit! AVC is op zoek naar iemand die het leuk vindt om onze pupillen in de leeftijd van 5 t/m 11 jaar de beginselen bij te brengen van de moeder der sporten. Ook zoeken we iemand die het leuk vindt om onze junioren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar de techniek bij te brengen van de atletiek. En dat op de mooiste atletiekbaan van Nederland!

Help bij een gezellige ochtend voor senioren

Welzijn Castricum
Published: 8 juni 2020
Location
Castricum
Job Type
Category
Aantal uur
2 uur
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

Welzijn Castricum organiseert met succes een aantal wijkontmoetingen in de dorpskernen Castricum en Limmen. Deze worden zo goed bezocht dat er behoefte is aan meer gastvrouwen/heren, want zonder hen kan er geen wijkontmoeting plaatsvinden. Van de vrijwilliger wordt gevraagd dat zij de mensen verwelkomen, de koffie verzorgen en het gesprek begeleiden. Het zijn gezellige ochtenden waar over levensvragen wordt gepraat maar ook over de actualiteiten. Het gaat over vroeger maar ook over alle veranderingen die er nu zijn. Het is ook een plek waar mensen hun persoonlijke verhaal kunnen vertellen met een lach en een traan. Regelmatig vindt overleg plaats met de medewerker van Welzijn Castricum. Gezien de samenstellingen van de groepen zou het leuk zijn als er ook gastheren zich melden.

Lid werkgroep ruimtelijke plannen gebied Oer-IJ

Stichting Oer-IJ
Published: 1 maart 2017
Location
Castricum
Job Type
Category
Aantal uur
-- In overleg --
Minimum leeftijd
21 jaar en ouder

Vacature Beschrijving

In het Oer-IJ gebied worden tal van ruimtelijke plannen gemaakt door overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bij uitvoering kunnen deze plannen kunnen de kwaliteit van het Oer-IJ gebied sterk beïnvloeden. Als stichting is ervoor gekozen om actief met plannenmakers mee te denken om ervoor te zorgen dat de kwaliteiten van het Oer-IJ gebied in plannen worden meegenomen.