Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie waar vrijwilligers met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking werken en andere kwetsbare deelnemers/klanten, hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

 

Als bestuur kunt u direct aan de slag met de toolkit In veilige handen, de toolkit Beleid seksuele intimidatie in de sport of de toolkit Een veilige kerk.