Secretaris kringloopwinkel
Muttathara zoekt per 1 januari 2020 een nieuwe secretaris. De taken van de secretaris zijn, het uitschrijven en notuleren vergaderingen bestuur, een puntenlijst maken om de medewerkers te informeren...
Castricum helpt Muttathara Castricum -- Overige --
Algemeen bestuurslid district NHN
Ben jij de bestuurder met visie, die kan motiveren, stimuleren en sturing kan geven aan het beleid in het district? Kun je, samen met de mede bestuurs...
Rode Kruis Noord Holland Noord Alkmaar Volwassenen
Bestuurssecretaris
De secretaris van Atletiekvereniging Castricum • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuursvergadering en de algemene ledenvergadering • Maakt een planning i...
Atletiekvereniging Castricum Castricum -- Overige --
Secretaris
Jeu de Boules – ook wel Petanque genoemd - is niet alleen een leuk spel, dat vaak op campings gespeeld wordt, maar ook een wedstrijdsport. Voor de organisatie van de vereniging is een bestuur actief, maar de taak van secretaris is nog vacant...
Jeu des Boulesvereniging de Stetters Castricum Volwassenen
Bestuurslid natuur-milieutuin
De Tuin van Kapitein Rommel is een vrijwilligersorganisatie (milieu-natuureducatietuin) met een bestuur van 5-7 personen. De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door twee parttime beroepskrachten...
Tuin van Kapitein Rommel Castricum Nieuwe Nederlanders
Bestuurssecretaris
De secretaris van Atletiekvereniging Castricum • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuursvergadering en de algemene ledenvergadering • Maakt een planning i...
Atletiekvereniging Castricum Castricum -- Overige --
Penningmeester
De stichting Alkmaardermeeromgeving bewaakt de natuur in de omgeving van Castricum en Uitgeest. De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur met secretaris en voorzitter...
Stichting Alkmaardermeeromgeving Castricum, Limmen, Akersloot, Uitgeest Volwassenen
Tweede Secretaris (v)
Voor het Vrouwen Contact Castricum (VCC) wordt een tweede secretaris gezocht. Het VCC organiseert veel gezellige activiteiten, lezingen e.d. en wordt door veel vrijwilligers ondersteund...
Vrouwen Contact Castricum Castricum Volwassenen
Lid van de clientenraad woonzorgcentrum de Santmark
Als lid van de cliëntenraad van woonzorgcentrum de Santmark bied je een luisterend oor aan de cliënten woonachtig in de Santmark. Je behartigt de belangen van de cliënten in overleg met de locatiemanager en probeert op deze wijze toe te zien op een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening...
Santmark, ViVa! Zorggroep Castricum Ouderen
Secretaris met affiniteit voor natuur- en cultuurhistorie
De stichting Alkmaardermeeromgeving is een vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor het behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving...
Stichting Alkmaardermeeromgeving Castricum/Uitgeest -- Overige --
Voorlichter slechthorendheid
Stichting Hoormij/NVVS is op zoek naar een enthousiast, actief en creatief persoon die zich in Castricum en omgeving wil bezighouden met het organiseren van voorlichtings¬bijeen¬komsten en andere activiteiten...
Stichting Hoormij Castricum Lichamelijke beperkingen