Nog geen reacties

Vijftien deskundigen helpen vrijwilligersorganisaties

Vijftien deskundigen helpen vrijwilligersorganisaties

Kosteloze ondersteuning vanuit Steunpunt Vrijwilligerswerk

 

Vijftien deskundigen uit het bedrijfsleven en van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Castricum staan klaar om vrijwilligersorganisaties in de kernen van Castricum kosteloos te ondersteunen bij vragen en knelpunten met als doel om organisaties te versterken en toekomstbestendig te worden. De deskundigen zijn verenigd in de Kennisbank als onderdeel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Hulp kan onder meer gegeven worden bij: website bouwen en onderhouden, computervraagstukken, vragen rond aansprakelijkheid en veiligheid in organisaties. De Kennisbank wordt ook regelmatig geraadpleegd als het gaat om het vinden, behouden en begeleiden van vrijwilligers, het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid en voor het zoeken naar gelden/fondsen voor projecten. Een ander terrein vormt de advisering bij technische vragen van bijvoorbeeld bouwkundige of installatietechnische aard door Kennisbankdeskundigen. Kortom, veel gebieden waarop een steuntje in de rug gegeven kan worden aan vrijwilligersorganisaties en daarmee aan het vrijwilligerswerk!

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Irene Zijlstra van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Castricum.

Plaats een reactie