“Vrijwilligerswerk als eerste stap in de richting van maatschappelijke participatie”: het klinkt zo logisch. In de praktijk blijkt het echter niet zo eenvoudig.

Hier liggen twee zaken aan ten grondslag:

 1. De professionalisering die ook in het vrijwilligerswerk een belangrijke rol speelt.
 2. Veel instellingen in Castricum werken met een tekort aan vrijwilligers. Het vele werk komt  vaak op een kleine groep mensen neer.

Het lijkt aannemelijk dat sociaal kwetsbare vrijwilligers in veel gevallen niet direct kunnen voldoen aan de hogere eisen die de organisaties tegenwoordig aan vrijwilligers stellen en een gedegen voorbereiding en begeleiding noodzakelijk is. Het is daarom belangrijk zowel het belang van de vrijwilliger als het belang van de instelling waar hij/zij komt te werken recht te doen.

 

Om wie gaat het?

Het gaat om mensen met een lichte lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking en mensen met een taalachterstand die met begeleiding in staat zijn uit te groeien tot vrijwilliger.

Zij voldoen aan onderstaande starteisen:

 • gemotiveerdheid om aan de slag te gaan
 • voldoende sociale vaardigheden om op de werkplek uit de voeten te kunnen
 • afspraken  willen maken die ook worden nagekomen
 • voldoen aan de normale hygiënische eisen
 • open staan voor hulp, ondersteuning en begeleiding
 • willen praten over de eigen mogelijkheden en beperkingen
 • geen gebruik van drugs, alcohol of medicijnen, waardoor het werk op de werkplek niet gedaan kan worden.

 

Wat biedt de vrijwilligerscoach?

De  vrijwilligerscoach begeleidt en ondersteunt tijdelijk een aantal  kwetsbare vrijwilligers bij het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk. De coach komt incidenteel langs op de werkplek, spreekt de vrijwilliger regelmatig en signaleert knelpunten.

Taken:

 • voeren van een kennismakingsgesprek met de te coachen vrijwilliger
 • voorbereiding op  en ondersteuning bieden bij het kennismakingsgesprek bij de vrijwilligersorganisatie
 • (zo nodig) incidenteel meelopen/meewerken met de vrijwilliger
 • motivatie- en voortgangsgesprekken voeren met de vrijwilliger
 • knelpunten signaleren
 • evaluatiegesprek voeren met vrijwilliger en organisatie
 • terugkoppeling naar Steunpunt Vrijwilligerswerk