De gemeente Castricum heeft een collectieve verzekering afgesloten om de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk te dekken. De gemeente willen hiermee het maatschappelijk belang van vrijwilligers benadrukken en het vrijwilligerswerk stimuleren.

Voor wie

De verzekering geldt voor alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werk verrichten binnen de gemeente Castricum, Akersloot en Limmen. Het maakt niet uit of het eenmalige of structurele werkzaamheden betreft in het maatschappelijk belang. Deze verzekering geldt ook voor scholieren die een maatschappelijke stage lopen.

Aanvullende dekking voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn ook verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. Hieronder vallen ook de extra medische kosten en de acute huishoudelijke hulp. De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de onderdelen van de VNG Vrijwilligerspolis zijn voor de mantelzorger niet van toepassing.

Uitzonderingen

De verzekering geldt niet voor vrijwillige brandweermensen en vrijwillige politiemedewerkers.

De gemeente heeft twee verzekeringspakketten afgesloten, de Basis- en de Pluspolis.

Basispolis

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

Pluspolis

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  • Bestuurderaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  • Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers.

Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Download hier de informatiebrochure van de VNG Vrijwilligerspolis.

VNG Vrijwilligerspolis

Voor de uitgebreide verzekeringsvoorwaarden kunt u terecht bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Castricum.

Wat te doen bij schade? Meer informatie.
Wilt u schade melden, dan dient de organisatie waarbij de vrijwilliger werkzaam is een schadeformulier in te vullen en op te sturen naar de gemeente Castricum. Het schadeformulier kunt u hier downloaden.

Download Schadeformulier