Privacy verklaring


Stichting Welzijn Castricum,

gevestigd aan Dorpsstraat 30, 1901 EL, Castricum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

PRIVACYVERKLARING


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Welzijn Castricum verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een van onze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

·    Om diensten aan u te kunnen leveren.

·    Het afhandelen van (mogelijke) betaling.

·    Verzenden van onze nieuwsbrief indien u zich daar voor heeft aangemeld.

·    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren.

·    U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Welzijn Castricum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn voor het bewaren van persoonsgegevens is bij Welzijn Castricum is 1 jaar na het laatste gebruik van onze diensten.


Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Welzijn Castricum kan voor het uitvoeren van onze diensten het noodzakelijk vinden uw persoonsgegevens te delen met samenwerkingspartners/ketenpartners. Dit kan alleen met uw nadrukkelijke toestemming en indien dit voor uw situatie van toepassing is. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als de Stichting Welzijn Castricum hanteert. Stichting Welzijn Castricum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Welzijn Castricum gebruikt op haar website technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Welzijn Castricum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Stichting Welzijn Castricum. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Als gevolg van het verwijderen van uw persoonsgegevens kunnen wij u dan geen diensten meer leveren.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Welzijn Castricum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de directeur van Welzijn Castricum. U kunt uw mail sturen naar j.schram@welzijncastricum.nl.