17 doelen die de wereld verbeteren

Wat je moet weten over de SDG’s

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.


De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.


Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter.


Bekijk onderstaande promo-video of bezoek de landelijke website voor meer informatie.

Als vrijwilligerscentrale staan wij natuurlijk pal achter de doelen en begrijpen we de kracht van een wereldwijd kompas als katalysator voor verbetering. Door de activiteiten op ons platform te koppelen aan deze doelen kunnen wij de waarde van vrijwilligerswerk kwantificeren en de waarde van vrijwilligers inzichtelijk maken.

Bekijk alle mogelijkheden per SDG

Klik op de SDG die jij het belangrijkst vindt en draag direct bij aan dat doel!

SDG 1: Geen armoede
SDG 2: Zero Hunger
Doel 3: Goede Gezondheid en Welzijn
Doel 4: Kwaliteitsonderwijs
SDG 5: Gendergelijkheid
SDG 6: Schoon Water en Sanitair
SDG 7: Betaalbare en Duurzame Energie
SDG 8: Eerlijk Werk en Economische Groei
SDG 9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
SDG 11: Duurzame Steden en Gemeenschappen
SDG 12: Verantwoorde Consumptie en Productie
SDG 13: Klimaatactie
SDG 14: Leven in het Water
SDG 15: Leven op het Land
SDG 16: Vrede, Veiligheid en Rechtvaardigheid
SDG 17: Partnerschap om Doelstellingen te bereiken

Kennissessie SDG's en vrijwilligerswerk

In deze online kennissessie verwelkomt Deedmob.com Sandra Pellegrom, Nationaal Coördinator Sustainable Development Goals bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, om de huidige ontwikkelingen van de SDG's in Nederland te bespreken. Daarnaast wordt besproken hoe SDG's en vrijwilligerswerk te combineren zijn om jou te inspireren om de SDGs te implementeren in je dagelijkse werkzaamheden.

Vraag & antwoord

Waar komen de SDG's vandaan?

De landen van de Verenigde Naties (VN) spraken in 2000 voor het eerst ontwikkelingsdoelen af voor de hele wereld. Dat waren de acht Millenniumdoelen, die liepen tot 2015. Het rapport van die ‘MDG’s’ was overwegend positief. Het doel om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren, is bijvoorbeeld gehaald. Andere doelen, zoals het verminderen van moeder- en kindersterfte, waren niet zo succesvol.


Tijdens RIO+20, de VN-top voor duurzame ontwikkeling in 2012, werd voor het eerst gesproken over ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’, de opvolgers van de Millenniumdoelen. Op hetzelfde moment werd ook in Nederland meegedacht door bestuurders, burgers en ondernemers tijdens de bijeenkomst Rio aan de Maas


Wat is er anders aan deze doelen?

De SDG’s zijn nog veel ambitieuzer dan de acht Millenniumdoelen. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen. Het gaat niet langer alleen over hulp van rijke landen aan arme landen.


De Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben grotere aandacht voor vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en milieuthema’s. Ze gaan ook verder dan de Millenniumdoelen met het volledig uitroeien van armoede en honger. Het idee achter de SDG’s is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst.  

Bovendien zijn de SDG’s niet uitsluitend binnen de muren van de VN bedacht. Iedereen mocht erover meepraten. Via de online enquête MyWorld konden burgers stemmen op thema’s die zij belangrijk vonden, iets wat ten tijde van de Millenniumdoelen in het jaar 2000 technisch nog niet mogelijk was. Een VN-werkgroep van zeventig landen stelde uiteindelijk de lijst op met de zeventien doelen waar de 193 lidstaten daarna over onderhandelden.


Hoe worden de doelen gefinancierd?

Landen zijn het eens geworden dat de financiering van de SDG’s niet alleen uit de publieke, maar ook uit de private sector moet komen. Het halen van de doelen zal veel geld kosten. De Wereldbank en het IMF spreken “niet over miljarden, maar over biljoenen”. Schattingen lopen uiteen van 2 biljoen tot 4,5 biljoen dollar per jaar. Toch is dat ‘maar’ 4 procent van het mondiale Bruto Nationaal Product (BNP), het totaal van alle diensten en producten die wereldwijd worden geleverd en geproduceerd.


Die prijs valt mee als je kijkt naar wat de SDG’s kunnen opleveren. Denk aan de strijd tegen klimaatverandering. De potentiële kosten van de schade en het verlies aan biodiversiteit als we géén actie ondernemen, liggen talloze keren hoger. Bij de strijd tegen honger geldt hetzelfde: als kinderen de eerste jaren van hun leven een goede voeding krijgen, verdienen ze die investering op latere leeftijd gewoon zelf meer dan terug. Het rapport Better Bussiness, Better World brengt precies in beeld hoe investeringen in de SDG’s de economie een duw in de rug geven.  


Hebben de doelen betrekking op mij?

De SDG’s hebben betrekking op alle landen in de wereld. Natuurlijk zijn de noden in Nederland anders dan in sommige andere landen, maar ook hier is nog veel werk aan de winkel. Denk maar eens aan de klimaatcrisis, de dalende biodiversiteit en genderongelijkheid.


Bovendien hebben onze acties hier ook gevolgen buiten de grenzen. Kleding die jij hier koopt, komt vaak uit landen als Bangladesh of Ethiopië. Of denk aan de uitlaatgassen die onze auto’s produceren. Die dragen bij aan klimaatopwarming en leiden tot droogte of meer neerslag in andere landen. Door jouw keuzes en acties kan je dus wel degelijk bijdragen aan het behalen van de SDG’s, hier en in het buitenland.


Wat gebeurt er al in Nederland?

Elk jaar meet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hoe Nederland er voor staat op de zeventien doelen. Dat levert een gemengd rapport op. Zo blijft Nederland achter op klimaat- en energiedoelen en inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen. We scoren wel hoog op economisch vlak, rechtsstaat en instituties, en op sommige terreinen van onderwijs en gezondheid. Verschillende organisaties roepen de overheid op om meer te doen en de SDG’s als basis te gebruiken voor het beleid.


Wie hebben we nodig om de SDG's te behalen?

Het antwoord is: iedereen. De duurzame doelen zijn bij uitstek een tool die iedereen verbindt, van de overheid tot het bedrijfsleven, van het maatschappelijk middenveld tot burgerinitiatieven. Bekijk de doelen als een gezamenlijke taal richting een duurzame samenleving in 2030. En om die te halen, zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen.

SDG's