Informatie voor vrijwilligers

Op deze pagina vind je een aantal veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Schroom niet en bel of mail ons. Wij helpen je graag verder!
Wat houdt vrijwilligerswerk in?

Vrijwilligerswerk is werk dat je onbetaald en onverplicht doet, voor anderen, voor de samenleving en zeker ook voor jezelf. Dat doe je bij een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Dit kan zijn in de zorg, in welzijn, sport, natuur, cultuur en onderwijs.


Vrijwilligerswerk is voor veel mensen een prettige manier om nieuwe mensen te ontmoeten, ervaringen op te doen, als vrijetijdsbesteding en om jezelf te ontwikkelen. Het is een manier om mee te doen in de samenleving. Vrijwilligerswerk kan soms je kansen op betaald werk vergroten.


Welk vrijwilligerswerk is geschikt voor mij?

Wil je vrijwilligerswerk gaan doen, maar weet je nog niet precies wat? Of twijfel je of vrijwilligerswerk wel iets voor jou is? Doe één van de vrijwilligerstesten op onze website en ontdek wat voor type vrijwilliger jij bent. Klik hier voor de test.


Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe?

Ook tijdens vrijwilligerswerk kunnen ongelukken gebeuren of schade ontstaan. De gemeente Castricum heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Alle vrijwilligers in de gemeente Castricum zijn automatisch verzekerd. Klik hier voor meer informatie.


Heb ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig als vrijwilliger?

Organisaties die werken met kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening en kwetsbare ouderen, kunnen van jou als vrijwilliger een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Deze kunnen ze gratis voor je aanvragen. Klik hier voor meer informatie.


Hoe zit het met onkosten- en vrijwilligersvergoedingen?

Bij verschillende organisaties ontvangen vrijwilligers een onkosten/reiskostenvergoeding of een kleine vrijwilligersvergoeding. De belastingdienst stelt regels aan de hoogte van deze vergoedingen. Bekijk hier hoeveel vrijwilligersvergoeding je mag krijgen.


Ontvang je een uitkering? Dan heb je ook te maken met regels van de uitkerende instantie. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid of het UWV.


Is het voor statushouders/vluchtelingen mogelijk om vrijwilligerswerk te doen?

Ja, ook asielzoekers zonder verblijfsstatus mogen vrijwilligerswerk doen. Hier zitten alleen wel een aantal voorwaarden aan. Lees hier meer.


Ik ontvang een bijstandsuitkering / Wajong / WW-uitkering / pensioen. Mag ik vrijwilligerswerk doen?

Over het algemeen is dit mogelijk. Vrijwilligerswerk is een goede manier om je arbeidsritme weer op te pakken en werkervaring op te doen. Ook ontmoet je nieuwe mensen en kan het een mooie invulling geven aan je dag. De rechten en plichten rond vrijwilligerswerk verschillen per uitkering en per uitkerende instantie. Het is daarom belangrijk hier goed naar te informeren. Zie voor meer informatie de websites van de Rijksoverheid of het UWV.


Bij welke organisaties kan en mag je vrijwilligerswerk doen?

In de Wet op de loonbelasting wordt onder vrijwilliger verstaan: degene die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een organisatie zonder winstoogmerk. Doe jij onbetaald werk bij een commerciële organisatie (dus met winstoogmerk), dan wordt je door de overheid gezien als een onbetaalde werknemer. Hierdoor kan er geen aanspraak gemaakt worden op de vrijwilligersverzekering en de regeling voor belastingvrije vrijwilligersvergoeding. Dat geldt voor alle bedrijven, familiebedrijven en organisaties met een winstoogmerk, die geen ANBI zijn en geen sportvereniging en sportstichting zijn.


Vanaf welke leeftijd mag je vrijwilligerswerk doen?

Voor vrijwilligerswerk gelden dezelfde regels als voor betaald werk. Dat houdt in dat jongeren onder de 16 jaar in principe geen vrijwilligerswerk mogen doen. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld in het kader van de Maatschappelijke Stage. Ook voor 16- en 17-jarigen zijn er een aantal voorwaarden. Er is geen wettelijke maximum leeftijdsgrens voor het doen van vrijwilligerswerk. Meer weten? Klik hier.


Wat zijn mijn rechten en plichten als vrijwilliger?

Heb je een keuze gemaakt voor vrijwilligerswerk, dan kan een proeftijd voor beide partijen zinvol zijn. De organisatie en vrijwilliger moeten op elkaar kunnen rekenen. Maar je hebt als vrijwilliger ook rechten. Bijvoorbeeld op begeleiding en/of bijscholing. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Een vrijwilligerscontract is niet verplicht, maar zorgt wel voor duidelijkheid. De belangrijkste zaken waarover afspraken gemaakt kunnen worden kunnen zijn: soorten werkzaamheden, werktijden en onkostenvergoeding. Het is verstandig om dit met de organisatie te bespreken bij de aanvang van je vrijwilligerswerk.